ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๑

著者

    • Phraʿongčhāo ʿĀphāphannī
    • Thailand. Krom Sinlapākǭn

書誌事項

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๑

[s.n.] , โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณการ), 2481 [1938]

タイトル別名

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 71

タイトル読み

ประชุม พงศาวดาร ภาค ที่ ๗๑

Prachum phongsāwadān phāk thī 71

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ตีพิมพ์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ณ วัดเทพศิริทราวาส วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑."

Summary: Cremation volume for Her Royal Highness Princess ʿĀphāphannī, 1874-1938

詳細情報

ページトップへ