หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท นายแพทย์นิตย์เวชชวิศิษฏ์ (หลวงนิตย์เชชวิศิษฏฺ์) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 29 กันยายน 2523

Author(s)

    • Nittawētchawisit

Bibliographic Information

หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท นายแพทย์นิตย์เวชชวิศิษฏ์ (หลวงนิตย์เชชวิศิษฏฺ์) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 29 กันยายน 2523

[s.n.] , บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [1980]

Title Transcription

หนังสือ อนุสรณ์ เนื่อง ใน งาน พระราชทาน เพลิง ศพ พัน โท นายแพทย์ นิตย์เวชชวิศิษฏ์ (หลวง นิตย์ เชชวิศิษฏฺ์) ณ เมรุ หน้า พลับพลา อิศริยาภรณ์ วัด เทพศิรินทราวาส 29 กันยายน 2523

Nangsư̄ ʿAnusǭn nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Thō Nāiphǣt Nittawētchawisit (Lūang Nit Chētwisit) na mēn nā Phlapphlā ʿIsariyāphǭn Wat Thēpsirintharāwāt 29 Kanyāyon 2523

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

Summary: Cremation volume for Nāiphǣt Nittawētchawisit, 1896-1980, doctor; comprises a biography, and condolences

Details

Page Top