زندگی‌نامه وخدمات علمی و فرهنگی استاد محمد بهمن بیگی

書誌事項

زندگی‌نامه وخدمات علمی و فرهنگی استاد محمد بهمن بیگی

[ویراستار امید قنبری]

(سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 435. مجموعۀ زندگی نامه ها |||| Majmūʿah-ʾi zindagīʹnāmahʹhā ; 66)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 1386 [2007 or 2008]

タイトル別名

استاد محمد بهمن بیگی

Biography & academic life of M. Bahman Beigi

زندگی‌نامه استاد محمد بهمن بیگی

タイトル読み

Zindagīʹnāmah va khidmāt-i ʿilmī va farhangī-i Ustād Muḥammad Bahman Baygī

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references (p. [251]-253)

Other title from t.p. verso

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ