زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم جبار باغچه‌بان

書誌事項

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم جبار باغچه‌بان

[ویراستار امید قنبری]

(سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 405. مجموعه زندگی‌نامه‌ها |||| Majmūʻah-i zindagīʹnāmahʹhā ; 36)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 1385 [2006 or 2007]

タイトル別名

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد جبار باغچه‌بان

Biography & academic life of J. Bâghchebân

جبار باغچه‌بان

タイトル読み

Zindagīʹnāmah va khadamāt-i ʿilmī va farhangī-i marḥūm-i Jabbār Bāghchahʹbān

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ