શ્રી-શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ

著者

書誌事項

શ્રી-શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ

સંશોધક, ભદ્રંકરવિજયજી ગણી, મુનિશ્રી કલ્યાણપ્રભવિજયજી ; પ્રયોજક, અમૃતલાલ કાલીદાસ દોશી ; સંપાદક, નરોત્તમદાસ નગીનદાસ શાહ

જૈન સાહિત્ય વિકાસ મંડળ, 2032-2034 [1975-1977]

સંશોધિત પરિવર્ધિત

 • ભાગ 1
 • ભાગ 2
 • ભાગ 3

タイトル別名

Śrāddhavidhikaumudī

タイトル読み

Śrī śrāddha pratikramaṇa sūtra : prabodha tīkā : saptāṃga vivaraṇa

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Gujarati

ભાગ 1. સૂત્રર ૧ થી ૨૫ -- ભાગ 2. સૂત્રર ૨૬ થી ૪૫ -- ભાગ 3. સૂત્રર ૪૬ થી ૬૨

ભાગ 1: 4, 16, 42, 832 p.; ભાગ 2: 15, 12, 671 p.; ભાગ 3: 16, 972, 20 p

Includes bibliographical references

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB11097989
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  guj
 • 本文言語コード
  guj
 • 出版地
  મુંબઈ
 • ページ数/冊数
  3 v.
 • 大きさ
  20 cm
ページトップへ