พระมงคลวิเสสกถา และ, ทีปกรณธรรมกถา

著者

    • Phra Phutthakhōsāčhān (Čharœ̄n), Somdet

書誌事項

พระมงคลวิเสสกถา . และ, ทีปกรณธรรมกถา

เจ้าพระคุณสมเดจพระพุทธโฆษาจารย ญาณวรเถระ เรียบเรียง .

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2495 [1952]

タイトル読み

พระมงคลวิเสสกถา . และ, ทีปกรณธรรมกถา

Phramongkhonwisētkathā . Læ, Thīpakaranathammakathā

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"ศิษยานุศิษย์พิมพ์เป็นอนุสสรณ์ ๔,๕๐๐ ฉะบับ อุทิศส่วนกุศลน้อมถวายเจ้าพระคุณ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕"

Summary: Cremation volume for Phra Phutthakhōsāčhān (Čharœ̄n), Somdet, 1872-1951

詳細情報

ページトップへ