فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی : گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی, ایران-قم

書誌事項

فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی : گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی, ایران-قم

زیر نظر سید محمود مرعشی ; نگارش ابو الفضل حافظیان بابلی

کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی, 1387 [2008]-1388 [2009]

  • جلد 3
  • جلد 4
  • جلد 5

タイトル別名

فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

タイトル読み

Fihrist-i nuskhahʹhā-yi ʿaksī-i Kitābkhānah-ʾi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʿUẓmá Marʿashī Najafī : Ganjīnah-ʾi jahānī-i makhṭūṭāt-i Islāmī, Īrān-Qum

大学図書館所蔵 件 / 3

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

جلد3. 1001-1300. -- جلد4. 1301-1600. -- جلد 5. 1601--2000

Vols. 1-2 have title: Fihrist-i nuskhahʹhā-yi ʿaksī-i Kitābkhānah-i ʿUmūmī-i Ḥaz̤rat Āyat Allāh al-ʿUẓmá Marʿashī Najafī

Includes index

詳細情報

ページトップへ