อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแม้น อรจันทร์ ป.ม., ท.ช., ภ.ป.ร. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗

著者

    • Mǣn ʿǬračhan

書誌事項

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแม้น อรจันทร์ ป.ม., ท.ช., ภ.ป.ร. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗

บพิธ, 2517 [1974]

タイトル別名

ม. อรจันทร์

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแม้น อรจันทร์ ป.ม., ท.ช., ภ.ป.ร. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2517

タイトル読み

อนุสรณ์ ใน งาน พระราชทาน เพลิง ศพ นาย แม้น อรจันทร์ ป.ม., ท.ช., ภ.ป.ร. ณ เมรุ หน้า พลับพลา อิศริยาภรณ์ วัด เทพศิรินทราวาส กรุง เทพ มหา นคร วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗

ʿAnusǭn nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nai Mǣn ʿǬračhan Pǭ. Mǭ., Thǭ. Chǭ., Pǭ. Mǭ. Rǭ. na mēn nā phlapphlā ʿitsariyāphǭn Wat Thēpsirinthrāwāt Krung Thēp Mahā Nakhǭn Wanphut thī 16 Tulākhom 2517

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Summary: Cremation volume for Mǣn ʿǬračhan, 1903-1974

詳細情報

ページトップへ