Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia : từ lý thuyết đến thực tiễn : sách chuyên khảo

書誌事項

Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia : từ lý thuyết đến thực tiễn : sách chuyên khảo

Nguyễn Duy Dũng, chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2010

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Viện Khoa học xã hội Việt nam, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Summary: International development cooperation among Vietnam, Laos, and Cambodia

Includes bibliographical references

詳細情報

ページトップへ