Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nống thôn

著者

書誌事項

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nống thôn

Lã Thị Thu Thủy, chủ biên ; [tập thể tác giả, Lã Thị Thu Thủy (chủ biên), Nguyễn Thị Phương Hoa]

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2011

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện tâm lý học

Bibliography: p. [223]-228

詳細情報

ページトップへ