Tính tích cực nghề nghiệp của công chức : một số nhân tố ảnh hưởng

著者

書誌事項

Tính tích cực nghề nghiệp của công chức : một số nhân tố ảnh hưởng

Lê Hương, chủ biên, Lưu Song Hà, Trần Anh Châu

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện tâm lý học

Includes bibliographical references

詳細情報

ページトップへ