یکی ملی قرائت

書誌事項

یکی ملی قرائت

کوپریلی زاده محمد فؤاد

قناعت کتبخانه‌سی صاحبی الیاس, 1337 [19--]

4 طبع

  • 5 قسم

タイトル読み

Yeni milli kıraat

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Turkish in Arabic script

"مکاتب ابتدائیه‌یه مخصوصدر "--T.p.

詳細情報

ページトップへ