زیج ایلخانی : نسخه بر گردان : از روی نسخۀ خطی کهن کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی شمارۀ 181

書誌事項

زیج ایلخانی : نسخه بر گردان : از روی نسخۀ خطی کهن کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی شمارۀ 181

تآلیف, خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی ; به کوشش, یوسف بیگ باباپور, مسعود غلامیه

مجمع ذخائر اسلامی , کتابخانه مجلس شورای اسلامی, 2012

چاپ 1

タイトル別名

نسخه بر گردان زیج ایلخانی

タイトル読み

Zīj-i Īlkhānī : nuskhah bargardān : az rū-yi nuskhah-ʾi khaṭṭī-i kuhan-i Kitābkhānah-ʾi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī, shumārah-ʾi 181

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

詳細情報

ページトップへ