فهرست کتابخانۀ سلطنتى ايران : تأليف شده در 1328-1338 ق : نسخه برگردان دستنويس شمارۀ 21564 کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى

著者

書誌事項

فهرست کتابخانۀ سلطنتى ايران : تأليف شده در 1328-1338 ق : نسخه برگردان دستنويس شمارۀ 21564 کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى

با مقدمۀ سيد محمد حسين حکيم

(کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى, 1391 [2012 or 2013]

タイトル読み

Fihrist-i Kitābkhānah-ʾi Salṭanatī-i Īrān : taʾlīf shudah dar 1328-1338 Q : nuskhah-i bargardān-i dastʹnivīs-i shumārah-ʾi 21564 Kitābkhānah-ʾi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"دانشگاه تهران"--Title page verso

Includes bibliographical references

In Persian

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ