ಕನಕೋಪನಿಷತ್ತು

書誌事項

ಕನಕೋಪನಿಷತ್ತು

ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ

ಕನರದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನ ಪೀಥ, 2008

タイトル別名

Kanakopanishattu

タイトル読み

Kanakōpaniṣattu

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Kannada

Summary: Critical study on the works of Kanakadasa, medieval Kannada Vaishnava poet

詳細情報

ページトップへ