อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

著者

  • วิกรม เมาลานนท์
  • วิมล ศิริไพบูลย์
  • ประพนธ์ วิพัฒนพร
  • เธีนรศิริ ตัณฑ์เกยูร
  • พูนศรี เจริญสันธิ์

書誌事項

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

วัดเทพศิรินทราวาส, 2536 [1993]

タイトル読み

อนุสรณ์ งาน พระราชทาน เพลิง ศพ ศาสตราจารย์ วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุ หลวงห น้า พลับพลา อิสริยาภรณ์ วัด เทพศิรินทราวาส วัน พุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ʿAnusǭn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Wikrom Maolānon Mǭ. Pǭ. Chǭ., Mǭ. Wǭ. Mǭ., Thǭ. Čhǭ. na mēn lūang nā phlapphlā ʿisariyāpǭrn wat thēpsirintharāwāt wan phut thī 24 kumphāphan 2536

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

Summary: Cremation volume for Wikrom Maolānon, Sāttrāčhān, 1918-1993, Director-General of Supreme court in Thailand; comprises condolence messages, biography, and selected articles

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดมหาธาตุ

คณะผู้จัดทำ วิมล ศิริไพบูลย์(ทมยันตี), ประพนธ์ วิพัฒนพร, เธีนรศิริ ตัณฑ์เกยูร, พูนศรี เจริญสันธิ์

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB20479432
 • 出版国コード
  th
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  tha
 • 出版地
  กรุงเทพฯ
 • ページ数/冊数
  (112), 280 p., [2]
 • 大きさ
  27 cm
ページトップへ