อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

Author(s)

  • วิกรม เมาลานนท์
  • วิมล ศิริไพบูลย์
  • ประพนธ์ วิพัฒนพร
  • เธีนรศิริ ตัณฑ์เกยูร
  • พูนศรี เจริญสันธิ์

Bibliographic Information

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

วัดเทพศิรินทราวาส, 2536 [1993]

Title Transcription

อนุสรณ์ งาน พระราชทาน เพลิง ศพ ศาสตราจารย์ วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุ หลวงห น้า พลับพลา อิสริยาภรณ์ วัด เทพศิรินทราวาส วัน พุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ʿAnusǭn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Wikrom Maolānon Mǭ. Pǭ. Chǭ., Mǭ. Wǭ. Mǭ., Thǭ. Čhǭ. na mēn lūang nā phlapphlā ʿisariyāpǭrn wat thēpsirintharāwāt wan phut thī 24 kumphāphan 2536

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

In Thai

Summary: Cremation volume for Wikrom Maolānon, Sāttrāčhān, 1918-1993, Director-General of Supreme court in Thailand; comprises condolence messages, biography, and selected articles

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดมหาธาตุ

คณะผู้จัดทำ วิมล ศิริไพบูลย์(ทมยันตี), ประพนธ์ วิพัฒนพร, เธีนรศิริ ตัณฑ์เกยูร, พูนศรี เจริญสันธิ์

Details

 • NCID
  BB20479432
 • Country Code
  th
 • Title Language Code
  tha
 • Text Language Code
  tha
 • Place of Publication
  กรุงเทพฯ
 • Pages/Volumes
  (112), 280 p., [2]
 • Size
  27 cm
Page Top