Thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc về tổ chức nhằm tăng cường lãnh đạo và quản lý về mọi mặt nhất là về kinh tế

書誌事項

Thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc về tổ chức nhằm tăng cường lãnh đạo và quản lý về mọi mặt nhất là về kinh tế

Lê Đức Thọ

In-house reproduction

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Photocopy. Originally published: Hà Nội : Sự thật , 1984

詳細情報

ページトップへ