ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ພາສາລາວ

著者

書誌事項

ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ພາສາລາວ

ຜູ້ຂຽນແລະຮຽບຮຽງ, ປືງຄຳ ສີສຸວັນ, ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ດວງຕາ ມະນີວົງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວຶທະຍາສາດ ການສຶກສາ, 2007-2015

  • ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ1
  • ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ2
  • ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ3
  • ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ4
  • ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ5

タイトル別名

ຄູ່ມືຄູ ພາສາລາວ

タイトル読み

ປຶ້ມ ຄູ່ມືຄູ ພາສາ ລາວ

Pưm khūmư̄khū phāsā Lāo

大学図書館所蔵 件 / 1

  • 東京外国語大学 附属図書館

    ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ1E11/a07/729324/10000729324, ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ2E11/a07/729324/20000729325, ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ3E11/a07/729324/30000729326, ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ4E11/a07/729324/40000729327, ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ5E11/a07/729324/50000729328

  • 該当する所蔵館はありません
  • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

In Lao

"ຈົ່ງເລີ່ມນຳໃຊ້ແຕ່ສົກສຶກສາ 2008-2009"--T.p. verso

詳細情報

ページトップへ