Tổng mục lục các công trình khoa học đã xuất bản dưới dạng sách của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

書誌事項

Tổng mục lục các công trình khoa học đã xuất bản dưới dạng sách của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

Nguyễn Hoài, chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1996

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

"Complete list of research works published by the National Center for Social and Human Sciences of Vietnam (NCSHS)" -- T.p.

Includes indexes

詳細情報

ページトップへ