نام مکانهای جغرافیایی در بستر زمان : نام قاره, كشور, استان, شهر, بخش, آبادى، دريا, درياچه, رود, باتلاق, كوه و --

書誌事項

نام مکانهای جغرافیایی در بستر زمان : نام قاره, كشور, استان, شهر, بخش, آبادى، دريا, درياچه, رود, باتلاق, كوه و --

تأليف, مهر الزمان نوبان

انتشارات ما, 1376 [1997 or 1998]

چاپ 1

タイトル読み

Nām-i makānhā-yi jughrāfiyāyī dar bastar-i zamān : nām-i qārrah, kishvar, ustān, shahr, bakhsh, ābādī, daryā, daryāchah, rūd, bātlāq, kūh va --

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references and index

"1374"

詳細情報

ページトップへ