Nakajima Tadashi NOGUCHI Takeshi

ID:1000020300709

Subaru Telescope, National Astronomical Observatory of Japan (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles: 1-16 of 16

 • NIR Spectroscopy of Star-Forming Galaxies at z-1.4 with Subaru/FMOS : The Mass-Metallicity Relation

  YABE Kiyoto , OHTA Kouji , IWAMURO Fumihide , YUMA Suraphong , AKIYAMA Masayuki , TAMURA Naoyuki , KIMURA Masahiko , TAKATO Naruhisa , MORITANI Yuuki , SUMIYOSHI Masanao , MAIHARA Toshinori , SILVERMAN John , DALTON Gavin , LEWIS Ian , BONFIELD David , LEE Hanshin , CURTIS LAKE Emma , MACAULAY Edward , CLARKE Fraser

  Publications of the Astronomical Society of Japan 64(3), "60-1"-"60-19", 2012-06-25

  References (63)

 • FIBRE-Pac : FMOS Image-Based Reduction Package

  IWAMURO Fumihide , MORITANI Yuuki , YABE Kiyoto , SUMIYOSHI Masanao , KAWATE Kaori , TAMURA Naoyuki , AKIYAMA Masayuki , KIMURA Masahiko , TAKATO Naruhisa , TAIT Philip , OHTA Kouji , TOTANI Tomonori , SUZUKI Yuji , TONEGAWA Motonari

  Publications of the Astronomical Society of Japan 64(3), "59-1"-"59-9", 2012-06-25

  References (5)

 • Fibre Multi-Object Spectrograph (FMOS) for the Subaru Telescope

  KIMURA Masahiko , MAIHARA Toshinori , IWAMURO Fumihide , AKIYAMA Masayuki , TAMURA Naoyuki , DALTON Gavin B. , TAKATO Naruhisa , TAIT Philip , OHTA Kouji , ETO Shigeru , MOCHIDA Daisaku , ELMS Brian , KAWATE Kaori , KURAKAMI Tomio , MORITANI Yuuki , NOUMARU Junichi , OHSHIMA Norio , SUMIYOSHI Masanao , YABE Kiyoto , BRZESKI Jurek , FARRELL Tony , FROST Gabriella , GILLINGHAM Peter R. , HAYNES Roger , MOORE Anna M. , MULLER Rolf , SMEDLEY Scott , SMITH Greg , BONFIELD David G. , BROOKS Charles B. , HOLMES Alan R. , CURTIS LAKE Emma , LEE Hanshin , LEWIS Ian J. , FROUD Tim R. , TOSH Ian A. , WOODHOUSE Guy F. , BLACKBURN Colin , CONTENT Robert , DIPPER Nigel , MURRAY Graham , SHARPLES Ray , ROBERTSON David J.

  Publications of the Astronomical Society of Japan 62(5), 1135-1147, 2010-10-25

  References (32)

 • Search for Outer Massive Bodies around Transiting Planetary Systems : Candidates of Faint Stellar Companions around HAT-P-7

  NARITA Norio , KUDO Tomoyuki , BERGFORS Carolina , NAGASAWA Makiko , THALMANN Christian , SATO Bun'ei , SUZUKI Ryuji , KANDORI Ryo , JANSON Markus , GOTO Miwa , BRANDNER Wolfgang , IDA Shigeru , ABE Lyu , CARSON Joseph , EGNER Sebastian E. , FELDT Markus , GOLOTA Taras , GUYON Olivier , HASHIMOTO Jun , HAYANO Yutaka , HAYASHI Masahiko , HAYASHI Saeko S. , HENNING Thomas , HODAPP Klaus W. , ISHII Miki , KNAPP Gillian R. , KUSAKABE Nobuhiko , KUZUHARA Masayuki , MATSUO Taro , MCELWAIN Michael W. , MIYAMA Shoken M. , MORINO Jun-Ichi , MORO-MARTIN Amaya , NISHIMURA Tetsuo , PYO Tae-Soo , SERABYN Eugene , SUENAGA Takuya , SUTO Hiroshi , HARUHI TAKAHASHI Yasuhiro , TAKAMI Michihiro , TAKATO Naruhisa , TERADA Hiroshi , TOMONO Daigo , TURNER Edwin L. , WATANABE Makoto , YAMADA Toru , TAKAMI Hideki , USUDA Tomonori , TAMURA Motohide

  Publications of the Astronomical Society of Japan 62(3), 779-786, 2010-06-25

  References (46)

 • Subaru FOCAS Spectroscopic Observations of High-Redshift Supernovae

  MOROKUMA Tomoki , TOKITA Kouichi , LIDMAN Christopher , DOI Mamoru , YASUDA Naoki , ALDERING Greg , AMANULLAH Rahman , BARBARY Kyle , DAWSON Kyle , FADEYEV Vitaliy , FAKHOURI Hannah K. , GOLDHABER Gerson , GOOBAR Ariel , HATTORI Takashi , HAYANO Junji , HOOK Isobel M. , HOWELL D. Andrew , FURUSAWA Hisanori , IHARA Yutaka , KASHIKAWA Nobunari , KNOP Rob A. , KONISHI Kohki , MEYERS Joshua , ODA Takeshi , PAIN Reynald , PERLMUTTER Saul , RUBIN David , SPADAFORA Anthony L. , SUZUKI Nao , TAKANASHI Naohiro , TOTANI Tomonori , UTSUNOMIYA Hiroyuki , WANG Lifan

  Publications of the Astronomical Society of Japan 62(1), 19-37, 2010-02-25

  References (61)

 • Direct Observation of the Extended Molecular Atmosphere of o Ceti by Differential Spectral Imaging with an Adaptive Optics System

  TAKAMI Hideki , GOTO Miwa , GAESSLER Wolfgang , HAYANO Yutaka , IYE Masanori , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , KOBAYASHI Naoto , MINOWA Yosuke , OYA Shin , PYO Tae-Soo , SAINT-JACQUES David , TAKATO Naruhisa , TERADA Hiroshi , TOKUNAGA Alan T. , TSUJI Takashi

  Publications of the Astronomical Society of Japan 61(4), 623-627, 2009-08-25

  References (27)

 • Subaru Near Infrared Coronagraphic Images of T Tauri

  MAYAMA Satoshi , TAMURA Motohide , HAYASHI Masahiko , ITOH Yoichi , FUKAGAWA Misato , SUTO Hiroshi , ISHII Miki , MURAKAWA Koji , OASA Yumiko , HAYASHI Saeko S. , YAMASHITA Takuya , MORINO Junichi , OYA Shin , NAOI Takahiro , PYO Tae-Soo , NISHIKAWA Takayuki , KUDO Tomoyuki , USUDA Tomonori , ANDO Hiroyasu , MIYAMA Shoken M. , KAIFU Norio

  High angular resolution near-infrared (JHK) adaptive optics images of T Tau were obtained with the infrared camera Coronagraphic Imager with Adaptive Optics (CIAO) mounted on the 8.2m Subaru Telescope …

  Publications of the Astronomical Society of Japan 58(2), 375-382, 2006-04-25

  IR  References (39) Cited by (2)

 • CIAO : Coronagraphic Imager with Adaptive Optics on the Subaru Telescope

  MURAKAWA Koji , SUTO Hiroshi , TAMURA Motohide , KAIFU Norio , TAKAMI Hideki , TAKATO Naruhisa , OYA Shin , HAYANO Yutaka , GAESSLER Wolfgang , KAMATA Yukiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 56(3), 509-519, 2004-06-25

  References (46) Cited by (3)

 • Current Performance and On-Going Improvements of the 8.2m Subaru Telescope

  IYE Masanori , KAROJI Hiroshi , ANDO Hiroyasu , KAIFU Norio , KODAIRA Keiichi , AOKI Kentaro , AOKI Wako , CHIKADA Yoshihiro , DOI Yoshiyuki , EBIZUKA Noboru , ELMS Brian , FUJIHARA Gary , FURUSAWA Hisanori , FUSE Tetsuharu , GAESSLER Wolfgang , HARASAWA Sumiko , HAYANO Yutaka , HAYASHI Masahiko , HAYASHI Saeko , ICHIKAWA Shinichi , IMANISHI Masatoshi , ISHIDA Catherine , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , KASHIKAWA Nobunari , KAWABATA Koji , KOBAYASHI Naoto , KOMIYAMA Yutaka , KOSUGI George , KURAKAMI Tomio , LETAWSKY Michael , MIKAMI Yoshitaka , MIYASHITA Akihiko , MIYAZAKI Satoshi , MIZUMOTO Yoshihiko , MORINO Junichi , MOTOHARA Kentaro , KURAKAWA Koji , NAKAGIRI Masao , NAKAMURA Kyoko , NAKAYA Hidehiko , NARIAI Kyoji , NISHIMURA Tetsuo , NOGUCHI Kunio , NOGUCHI Takeshi , NOUMARU Junichi , OGASAWARA Ryusuke , OHSHIMA Norio , OHYAMA Yoichi , OKITA Kiichi , OMATA Koji , OTSUBO Masashi , OYA Shin , POTTER Robert , SAITO Yoshihiko , SASAKI Toshiyuki , SATO Shuji , SCARLA Dennis , SCHUBERT Kiaina , SEKIGUCHI Kazuhiro , SEKIGUCHI Maki , SHELTON Ian , SIMPSON Chris , SUTO Hiroshi , TAJITSU Akito , TAKAMI Hideki , TAKATA Tadafumi , TAKATO Naruhisa , TAMAE Richard , TAMURA Motohide , TANAKA Wataru , TERADA Hiroshi , TORII Yasuo , URAGUCHI Fumihiko , USUDA Tomonori , WEBER Mark , WINEGAR Tom , YAGI Masafumi , YAMADA Toru , YAMASHITA Takuya , YAMASHITA Yasumasa , YASUDA Naoki , YOSHIDA Michitoshi , YUTANI Masami

  Publications of the Astronomical Society of Japan 56(2), 381-397, 2004-04-25

  References (75) Cited by (28)

 • Performance of Subaru Cassegrain Adaptive Optics System

  TAKAMI Hideki , TAKATO Naruhisa , HAYANO Yutaka , IYE Masanori , OYA Shin , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , MINOWA Yosuke , OTSUBO Masashi , NAKASHIMA Koji , GAESSLER Wolfgang , SAINT-JACQUES David

  Publications of the Astronomical Society of Japan 56(1), 225-234, 2004-02-25

  References (27) Cited by (8)

 • Subaru Near-IR Coronagraphic Image of LkHα 198

  FUKAGAWA Misato , TAMURA Motohide , SUTO Hiroshi , ITOH Yoichi , MURAKAWA Koji , OASA Yumiko , HAYASHI Saeko S. , NAOI Takahiro , KAIFU Norio , DOI Yoshiyuki

  Publications of the Astronomical Society of Japan 54(6), 969-973, 2002-12-25

  References (27)

 • Near-Infrared Coronagraphy of the GG Tauri A Binary System

  ITOH Yoichi , TAMURA Motohide , HAYASHI Saeko S. , OASA Yumiko , FUKAGAWA Misato , KAIFU Norio , SUTO Hiroshi , MURAKAWA Koji , DOI Yoshiyuki , EBIZUKA Noboru , NAOI Takahiro , TAKAMI Hideki , TAKATO Naruhisa , GAESSLER Wolfgang , KANZAWA Tomio , HAYANO Yutaka , KAMATA Yukiko , SAINT-JACQUES David , IYE Masanori

  Publications of the Astronomical Society of Japan 54(6), 963-967, 2002-12-25

  References (22) Cited by (4)

 • Near-Infrared Spectroscopy of the Cool Brown Dwarf, SDSS 1624+00

  NAKAJIMA Tadashi , TSUJI Takashi , MAIHARA Toshinori , IWAMURO Fumihide , MOTOHARA Ken-taro , TAGUCHI Tomoyuki , HATA Ryuji , TAMURA Motohide , YAMASHITA Takuya

  Publications of the Astronomical Society of Japan 52(1), 87-92, 2000-02-25

  References (16)

 • Infrared Imaging of the Gravitational Lens PG 1115+080 with the Subaru Telescope

  IWAMURO Fumihide , MOTOHARA Kentaro , MAIHARA Toshinori , IWAI Jun'ichi , TANABE Hirohisa , TAGUCHI Tomoyuki , HATA Ryuji , TERADA Hiroshi , GOTO Miwa , OYA Shin , AKIYAMA Masayuki , ANDO Hiroyasu , AOKI Tetsuo , CHIKADA Yoshihiro , DOI Mamoru , FUKUDA Takeo , HAMABE Masaru , HAYASHI Masahiko , HAYASHI Saeko S. , HORAGUCHI Toshihiro , ICHIKAWA Shinichi , ICHIKAWA Takashi , IMANISHI Masatoshi , IMI Katsumi , INATA Motoko , ISOBE Shuzo , ITOH Yoichi , IYE Masanori , KAIFU Norio , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , KAROJI Hiroshi , KASHIKAWA Nobunari , KATO Taichi , KOBAYASHI Naoto , KOBAYASHI Yukiyasu , KODAIRA Keiichi , KOSUGI George , KURAKAMI Tomio , MIKAMI Yoshitaka , MIYASHITA Akihiko , MIYATA Takashi , MIYAZAKI Satoshi , MIZUMOTO Yoshihiko , NAKAGIRI Masao , NAKAJIMA Koich , NAKAMURA Kyoko , NARIAI Kyoji , NISHIHARA Eiji , NISHIKAWA Jun , NISHIMURA Shiro , NISHIMURA Tetsuo , NISHINO Tetsuo , NOGUCHI Kunio , NOGUCHI Takeshi , NOUMARU Jun'ichi , OGASAWARA Ryusuke , OKADA Norio , OKITA Kiichi , OMATA Koji , OSHIMA Norio , OTSUBO Masashi , SASAKI Goro , SASAKI Toshiyuki , SEKIGUCHI Maki , SEKIGUCHI Kazuhiro , SHELTON Ian , SIMPSON Chris , SUTO Hiroshi , TAKAMI Hideki , TAKATA Tadafumi , TAKATO Naruhisa , TAMURA Motohide , TANAKA Kyoko , TANAKA Wataru , TOMONO Daigo , TORII Yasuo , USUDA Tomonori , WASEDA Koichi , WATANABE Juni'chi , WATANABE Masaru , YAGI Masafumi , YAMASHITA Takuya , YAMASHITA Yasumasa , YASUDA Naoki , YOSHIDA Michitoshi , YOSHIDA Shigeomi , YUTANI Masami

  Publications of the Astronomical Society of Japan 52(1), 25-32, 2000-02-25

  References (20)

 • Subaru First-Loght Deep Photometry of Galaxies in A 851 Field

  IYE Masanori , IWAMURO Fumihide , MAIHARA Toshinori , MIYAZAKI Satoshi , OKAMURA Sadanori , SHIMASAKU Kazuhiro , SIMPSON Chris , AKIYAMA Masayuki , ANDO Hiroyasu , AOKI Tetsuo , AOKI Tsutomu , CHIKADA Yoshihiro , DOI Mamoru , EBIZUKA Noboru , FUKUDA Takeo , FURUSAWA Hisanori , GOTO Miwa , HAMABE Masaru , HATA Ryuji , HAYASHI Masahiko , HAYASHI Saeko S. , HORAGUCHI Toshihiro , ICHIKAWA Shinichi , ICHIKAWA Takashi , IMANISHI Masatoshi , IMI Katsumi , INATA Motoko , ISOBE Shuzo , ITOH Yoichi , IWAI Junichi , KAIFU Norio , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , KAROJI Hiroshi , KASHIKAWA Nobunari , KATO Taichi , KAWASAKI Wataru , KIMURA Masahiko , KOBAYASHI Naoto , KOBAYASHI Yukiyasu , KODAIRA Keiichi , KOMIYAMA Yutaka , KOSUGI George , KURAKAMI Tomio , MIKAMI Yoshitaka , MIYASHITA Akihiko , MIYATA Takashi , MIZUMOTO Yoshihiko , MOTOHARA Kentaro , NAKAGIRI Masao , NAKAJIMA Koich , NAKAMURA Kyoko , NAKATA Fumiaki , NARIAI Kyoji , NISHIHARA Eiji , NISHIKAWA Jun , NISHIMURA Shiro , NISHIMURA Tetsuo , NISHINO Tetsuo , NOGUCHI Kunio , NOGUCHI Takeshi , NOUMARU Junichi , OGASAWARA Ryusuke , OKADA Norio , OKITA Kiichi , OMATA Koji , OSHIMA Norio , OTSUBO Masashi , OYA Shin , SASAKI Goro , SASAKI Toshiyuki , SAWADA Yasuhiro , SEKIGUCHI Kazuhiro , SEKIGUCHI Maki , SHELTON Ian , SUTO Hiroshi , SUZUKI Katsuyuki , TAGUCHI Tomoyuki , TAKAMI Hideki , TAKATA Tadafumi , TAKATO Naruhisa , TAMURA Motohide , TANABE Hirohisa , TANAKA Kyoko , TANAKA Wataru , TERADA Hiroshi , TOMONO Daigo , TORII Yasuo , TSUKAMOTO Hiroyuki , USUDA Tomonori , WATANABE Junichi , WATANABE Masaru , YAGI Masafumi , YAMASHITA Takuya , YAMASHITA Yasumasa , YASUDA Naoki , YOSHIDA Michitoshi , YOSHIDA Shigeomi , YUTANI Masami

  Publications of the Astronomical Society of Japan 52(1), 9-23, 2000-02-25

  References (37) Cited by (1)

 • The First Light of the Subaru Telescope:A New Infrared Image of the Orion Nebula

  KAIFU Norio , USUDA Tomonori , HAYASHI Saeko S. , ITOH Yoichi , AKIYAMA Masayuki , YAMASHITA Takuya , NAKAJIMA Yasushi , TAMURA Motohide , INUTSUKA Shuichiro , HAYASHI Masahiko , MAIHARA Toshinori , IWAMURO Fumihide , MOTOHARA Kentaro , IWAI Jun'ich , TANABE Hirohisa , TAGUCHI Tomoyuki , HATA Ryuji , TERADA Hiroshi , GOTO Miwa , ANDO Hiroyasu , AOKI Tetsuo , CHIKADA Yoshihiro , DOI Mamoru , EBIZUKA Noboru , FUKUDA Takeo , HAMABE Masaru , HASEGAWA Tetsuo , HORAGUCHI Toshihiro , ICHIKAWA Shinichi , ICHIKAWA Takashi , IMANISHI Masatoshi , IMI Katsumi , INATA Motoko , ISOBE Shuzo , IYE Masanori , KAMATA Yukiko , KANZAWA Tomio , KAROJI Hiroshi , KASHIKAWA Nobunari , KATAZA Hirokazu , KATO Taichi , KOBAYASHI Naoto , KOBAYASHI Yukiyasu , KODAIRA Keiichi , KOSUGI George , KURAKAMI Tomio , MIKAMI Yoshitaka , MIYAMA Shoken M. , MIYASHITA Akihiko , MIYATA Takashi , MIYAZAKI Satoshi , MIZUMOTO Yoshihiko , NAKAGIRI Masao , NAKAJIMA Koich , NAKAMURA Kyoko , NARIAI Kyoji , NISHIHARA Eiji , NISHIKAWA Jun , NISHIMURA Shiro , NISHIMURA Tetsuo , NISHINO Tetsuo , NOGUCHI Kunio , NOGUCHI Takeshi , NOUMARU Junichi , OGASAWARA Ryusuke , OKADA Norio , OKITA Kiichi , OMATA Koji , OSHIMA Norio , OTSUBO Masashi , SASAKI Goro , SASAKI Toshiyuki , SEKIGUCHI Maki , SEKIGUCHI Kazuhiro , SHELTON Ian , SIMPSON Chris , SUTO Hiroshi , TAKAMI Hideki , TAKATA Tadafumi , TAKATO Naruhisa , TANAKA Kyoko , TANAKA Wataru , TOMONO Daigo , TORII Yasuo , WASEDA Koichi , WATANABE Junichi , WATANABE Masaru , YAGI Masafumi , YAMASHITA Yasumasa , YASUDA Naoki , YOSHIDA Michitoshi , YOSHIDA Shigeomi , YUTANI Masami

  Publications of the Astronomical Society of Japan 52(1), 1-8, 2000-02-25

  References (26) Cited by (1)

Page Top