辻 芳郎 Yoshiro TSUJI

ID:1000030039812

長崎大学小児科学教室 Department of Pediatrics, Nagasaki University School of Medicine (1999年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles: 1-20 of 118

 • 地球的視点からの医療  [in Japanese]

  辻 芳郎

  小児感染免疫 11(4), 333, 1999-12-01

 • A Study of Developmentally Disabled Children in Nagasaki Prefecture III. Mental Retardation  [in Japanese]

  KINOSHITA Setsuko , NAGAOKA Tamami , ENJOJI Shizuka , TUJI Yoshiro , AKIYAMA Tomitarou , MOTOYAMA Kazunori , WATANABE Reiko , MATSUDA Johshyu , KAWAGUCHI Yukiyoshi , YOSHINAGA Muneyoshi , NAKASHITA Seirou

  日本小児科学会雑誌 103(7), 729-734, 1999-07-01

  Ichushi Web  References (19) Cited by (2)

 • A Study of Developmentally Disabled Children in Nagasaki Prefecture II. Motor Disorder  [in Japanese]

  KINOSHITA Setsuko , NAGAOKA Tamami , ENJOJI Shizuka , TUJI Yoshiro , AKIYAMA Tomitarou , MOTOYAMA Kazunori , WATANABE Reiko , MATSUDA Johshyu , KAWAGUCHI Yukiyoshi , YOSHINAGA Muneyoshi , NAKASHITA Seirou

  日本小児科学会雑誌 103(7), 724-728, 1999-07-01

  Ichushi Web  References (16) Cited by (1)

 • A Study of Developmentally Disabled Children in Nagasaki Prefecture I.A prevalence Rate of Developmentally Disable Children  [in Japanese]

  KINOSHITA Setsuko , NAGAOKA Tamami , ENJOJI Shizuka , TSUJI Yosirou , AKIYAMA Tomitarou , MOTOYAMA Kazunori , WATANABE Reiko , MATSUDA Johshyu , KAWAGUCHI Yukiyoshi , YOSHINAGA Muneyoshi , NAKASHITA Seirou

  日本小児科学会雑誌 103(7), 720-723, 1999-07-01

  Ichushi Web  References (9) Cited by (1)

 • GATA-3 represses gp91^<phox> gene expression in eosinophil-committed HL-60-C15 cells  [in Japanese]

  SADAT Mohammed Anowar , KUMATORI Atsushi , SUZUKI Michio , YAMAGUCHI Yuji , TSUJI Yoshiro , NAKAMURA Michio

  日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集 21, 417, 1998-12-01

 • II-E-34 長崎県における発達障害児の実態調査 : 運動障害について  [in Japanese]

  木下 節子 , 辻 芳郎 , 渡辺 鈴子 , 川口 幸義 , 穐山 富太郎

  The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 35(11), 872-873, 1998-11-18

  IR  Ichushi Web 

 • Cytogenetic Abnormality and Prognosis in Childhood Acute Myeloblastic Leukemia  [in Japanese]

  CHILDREN'S CANCER AND LEUKEMIA STUDY GROUP (CCLSG) , KATANO Naoyuki , TSURUSAWA Masahito , HIROTA Takahisa , HORIKOSHI Yasuo , MIMAYA Jun-ichi , IWAI Tsuyako , KANEKO Yasuhiko , TSUJI Yoshio , FUJIMOTO Takeo

  臨床血液 38(8), 647-656, 1998-08-30

  Ichushi Web  References (22)

 • 顆粒球輸血の考え方 : アンケート調査の結果から  [in Japanese]

  OHGA Shouichi , TSUJI Yoshiro , NUNOI Hiroyuki , SAKIYAMA Yukio , SAKO Masahiro , YASUI Kozo , INABA Shoichi , OSADA Koji , KOBAYASHI Kunihiko , MATSUMOTO Shuzo

  小児感染免疫 10(1), 37-44, 1998-04-01

  Ichushi Web  References (25) Cited by (3)

 • Bone marrow transplantation in DiGeorge Syndrome  [in Japanese]

  AMAMOTO Nagisa , NAKAYAMA Masahiko , KONDOU Tatsurou , MATSUMOTO Tadashi , TAKAYANAGI Toshimitsu , YOSHINAGA Muneyoshi , TSUJI Yoshirou

  小児感染免疫 10(1), 3-10, 1998-04-01

  Ichushi Web  References (20)

 • 159 低用量rapid ACTH testによる小児気管支喘息患者の副腎皮質機能評価について : 第1報通常量rapid ACTH testとの比較  [in Japanese]

  島崎 幸治 , 七條 武 , 辻 芳郎

  Japanese Journal of Allergology 47(2-3), 322, 1998

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • Assessment of Infantile Development: Evaluation of Enjoji Infantile Developmental Test  [in Japanese]

  Tadashi MATSUMOTO , Yoshiro TSUJI , Chisato KAWASAKI

  Nagasaki Igakkai zasshi = Nagasaki medical journal 73, 45-47, 1998

  Ichushi Web  Cited by (1)

 • PHARMACOKINETIC AND CLINICAL EVALUATION OF CEFOZOPRAN IN NEWBORN PATIENTS  [in Japanese]

  TSUJI Yoshiro , FUKUDA Masafumi , TOMIMASU Kunio , YOSHINAGA Muneyoshi , TAKAYANAGI Toshimitsu , NAKASHITA Seiro , KUSUMOTO Takashi , TANAKA Hiroya , HAYASHI Katsutoshi

  The Japanese journal of antibiotics 50(12), 967-974, 1997-12-25

  Ichushi Web  References (8)

 • ファロペネムドライシロップの小児科領域における基礎的臨床的検討  [in Japanese]

  FUJII Ryochi , ABE Toshiaki , TAJIMA Takeshi , TERASHIMA Itaru , MEGURO Hiodenori , SATO Hajime , NIINO Kenji , SUZUKI Hiroyuki , TOYONAGA Yoshikiyo , NAKAMURA Hironori , SUNAKAWA Keisuke , YOKOTA Takao , AKITA Hironobu , IWATA Satoshi , SATOH Yoshitake , KATO Tatsuo , IWAI Naoichi , NAKAMURA Haruhi , MIYAZU Mitsunobu , ITOH Eiko , KUNO Kuniyoshi , KAMIYA Hitoshi , KITAMURA Kenji , SAKURAI Minoru , NAKANO Takashi , MIKAWA Haruki , KUBOTA Masaru , NAKATO Hidekazu , ITO Setsuko , MOMOI Toru , YOSHIDA Akira , NISHIMURA Tadafumi , SUGITA Kumiko , AOKI Shigeyuki , TAKAGI Michio , KOBAYASHI Yohnosuke , KINO Minoru , HIGASHINO Hirohiko , KOBAYASHI Yutaka , HARUTA Tsunekazu , FURUKAWA Seikyo , OKADA Takashige , OKAMOTO Takashi , SEKIGUCHI Takanori , KURODA Yasuhiro , MATSUOKA Suguru , KURASHIGE Takanobu , WAKIGUCHI Hiroshi , HAMADA Fumihiko , OKADA Taisuke , NAGAO Akihisa , WATANABE Seiji , MATSUDA Hiroshi , KIDA Kaichi , HAYASHI Masatoshi , MOTOHIRO Takashi , HANDA Shoichi , YAMADA Shuji , OKI Shin-ichiro , YOSHINAGA Yoichiro , ODA Keiko , SAKATA Yasutaka , KATO Hirohisa , YAMASHITA Fumio , IMAI Shoichi , SASAKI Hirokazu , MORITA Jun , ARAMAKI Masafumi , MATSUGUMA Yoshinori , HIRATA Tomoshige , TANAKA Nobuo , ARAKI Hisaaki , NAGAYAMA Kiyotaka , HAYASHI Masao , YASUOKA Chikai , ONO Eiichiro , YUGE Ken , HASHIMOTO Nobuo , SUEYOSHI Keiko , KUBOTA Kaoru , KAWAKAMI Akira , HIGUCHI Emi , NISHIYAMA Toru , TOMINAGA Kaoru , KUDA Naoki , TATSUHIKO Koga , FUJIMOTO Tamotsu , HAYAKAWA Hiroshi , SUGIMURA Toru , MOTOYAMA Hirotaka , OHKI Hiromi , ETO Minako , TSUJI Oshiro , NAGANO Kiyoaki , TOMIMASU Kunio , KOBAYASHI Nobuo , GONDO Izumi , KIDO Toshihiko , UEHARA Yutaka , FUKUDA Tomoko , HAYASHI Katsutoshi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(10), 872-890, 1997-10-25

  Ichushi Web  References (14) Cited by (7)

 • Trial for Continuous Skin Blood Flow Monitoring in Neonatal Intensive Care  [in Japanese]

  TAKAYANAGI Toshimitsu , SUMI Mune-ichirou , TAGAWA Masato , KUSUMOTO Takashi , AOKI Mikihiro , TANAKA Shigeki , FUKUDA Masafumi , YOSHINAGA Muneyoshi , TSUJI Yoshirou

  日本新生児学会雑誌 33(3), 404-412, 1997-09-30

  Ichushi Web  References (24)

 • PHARMACOKINETIC AND CLINICAL STUDIES WITH CEFLUPRENAM IN THE PEDIATRIC FIELD  [in Japanese]

  FUJII Ryochi , ABE Toshiaki , TAJIMA Takeshi , KOBAYASHI Masaaki , TERASHIMA Itaru , MEGURO Hidenori , SUNAKAWA Keisuke , YOKOTA Takao , AKITA Hironobu , KUSUMOTO Yutaka , IWATA Satoshi , SATOH Yoshitake , TOYONAGA Yoshikiyo , ISHIHARA Toshihide , NAKAMURA Hironori , IWAI Naoichi , NAKAMURA Haruhi , KUNO Kuniyoshi , KATOH Tohru , OGAWA Akimasa , ITOMI Kazuya , OKUMURA Akihisa , HAYAKAWA Fumio , TAKAHASHI Hideaki , MIYAJIMA Yuji , KAMIYA Hitoshi , 北村 賢司 , SAKURAI Minoru , HORI Hiroki , ITO Masahiro , MIKAWA Haruki , KIMATA Hajime , NISHIMURA Tadafumi , SUGITA Kumiko , AOKI Shigeyuki , TAKAGI Michio , KOBAYASHI Yohnosuke , HIGASHINO Hirohiko , KINO Minoru , HAGAO Yasuko , KAWAMURA Yumi , TATSUMI Kimiko , OCHI Fumiko , TAKAYA Junji , NODA Yukihiro , KAWASAKI Hirohide , KOBAYASHI Yutaka , HARUTA Tsunekazu , OKADA Takashige , FURUKAWA Seikyo , KURODA Yasuhiro , MATSUOKA Suguru , MANABE Tetsuya , YAMASHITA Takashi , MATSUDA Hiroshi , ISHIDA Yasushi , KIDA Kaichi , MURASE Mitsuharu , KURASHIGE Takanobu , FUJIEDA Mikiya , DONO Sumitaka , IWAMURA Tohru , HONDA Akio , MATSUSHITA Kenji , MACHIDA Yumiko , TOMODA Takashi , OKAMOTO Takashi , SEKIGUCHI Takanori , TSUJI Yoshiro , AOKI Shigeru , HAYASHI Toshikatsu , GONDO Izumi , KOBAYASHI Nobuo , MOTOHIRO Takashi , SAKATA YASUTAKA , YAMADA Shuji , YAMADA Takashi , TSUMURA Naoki , YOSHINAGA Yoichiro , KATOH Hirohisa , IMAI Shoichi , MORITA Jun , NAGAYAMA Kiyotaka , ARAKI Hisaaki , ARAMAKI Masafumi , IKEZAWA Shigeru , ETOH Genju , HAYASHI Masao , YAMAKAWA Ryoichi , ONO Eiichiro , HASHIMOTO Nobuo , SUEYOSHI Keiko , ANDO Hiroshi , MATSUDA Kentaro , MATSUYUKI Makado , YUGE Takeshi , KUBOTA Kaoru , KAWAKAMI Noboru , HIGUCHI Emi , ANDO Hiroko , HIRATA Tomoshige , KUDA Naoki , TOMINAGA Kaoru , YAMAMURA Junichi , HORIKAWA Mizuho , DAI Shunichi , YASUOKA Chikai , SASAKI Hirokazu , FUJIMOTO Tamotsu , AIDA Katsumaro , OHKI Hiromi , ETOH Minako

  The Japanese journal of antibiotics 50(7), 597-621, 1997-07-25

  Ichushi Web  References (16)

 • Treatment Results in Childhood Acute Myeloblastic Leukemia : A Report of Clinical Trials of a Past Decade from the Japanese Children's Cancer and Leukemia Study Group (CCLSG)  [in Japanese]

  TSURUSAWA Masahito , KATANO Naoyuki , HIROTA Takahisa , MIMAYA Jyunichi , HORIKOSHI Yasuo , KAWAMURA Naohisa , YANAI Masanori , KAMITAMARI Akira , TSUJI Yoshirou , FUJIMOTO Takeo

  1984年より1994年の10年間に小児癌白血病研究グループ(CCLSG)の急性骨髄性白血病の治療研究(ANLL-861研究,ANLL-8912研究,ANLL-9205研究,APL-ATRA研究)に登録された小児AML167例の成績を報告した。従来の多剤併用療法を主体にした861/8912治療研究の成績(寛解導入率76/71%, 3年EFS36/30%)と比較して,アンスラサイクリンとAra-C持 …

  Rinsho Ketsueki 38(6), 505-512, 1997-06-30

  J-STAGE  Ichushi Web  References (17) Cited by (1)

 • Case of transient abnormal myelopoiesis suspected to develope in the prenatal period  [in Japanese]

  KOIDE Eiichiro , KONDOH Tatsuro , OTSUKA Yuichi , MATUMOTO Kazuhiro , FUKUDA Masafumi , TSUJI Yoshiro , MASUZAKI Hideaki

  日本産婦人科・新生児血液学会誌 = The Japanese journal of obstetrical, gynecological & neonatal hematology 7(1), 57-61, 1997-06-01

  Ichushi Web  References (7)

 • 117 ヒト末梢血多形核白血球からのロイコトリエン(LT)B4遊離に関与するG蛋白質と蛋白質チロシンキナーゼについての検討  [in Japanese]

  七條 武 , 島崎 幸治 , 有山 昭典 , 伊東 雅樹 , 辻 芳郎

  Japanese Journal of Allergology 46(8-9), 846, 1997

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • PHARMACOKINETIC AND CLINICAL ATUDIES ON AZITHROMYCIN IN CHILDREN  [in Japanese]

  OHTSUKA Yuichi , HARADA Yutaka , TSUJI Yoshiro , UEHARA Yutaka , KIDO Tohsihiko , KOBAYASHI Nobuo , HAYASHI Katsutoshi

  Jpn J Antibiot 49(11), 1039-1048, 1996-11-25

  Ichushi Web  References (7) Cited by (1)

 • Abnormality of gene inactivation in overgrowth syndromes.  [in Japanese]

  MATSUMOTO Tadashi , 木下 英一 , 近藤 達郎 , 辻 芳郎 , 塚原 正人

  ホルモンと臨牀 44(9), 39-42, 1996-09-01

  Ichushi Web  References (13)

Page Top