MIMATA Hiromitsu

ID:9000000453624

Oita University (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles: 1-20 of 23

 • 1 / 2
 • Advancements in Urology 2011 : A Japanese Urological Association (JUA)/American Urological Association (AUA) Symposium

  NAITO Seiji , EGAWA Shin , NAKAGAWA Masayuki , KAKEHI Yoshiyuki , FLANIGAN Robert C , HAYASHI Tetsutaro , OHARA Shinya , TEISHIMA Jun , SHOJI Koichi , SENTANI Kazuhiro , OUE Naohide , YASUI Wataru , MATSUBARA Akio , SAKAMOTO Shinichi , KAWAMURA Koji , IMAMOTO Takashi , NIHEI Naoki , KYPRIANOU Natasha , ICHIKAWA Tomohiko , HASHIMOTO Kohei , MASUMORI Naoya , TANAKA Toshiaki , KITAMURA Hiroshi , TSUKAMOTO Taiji , KIMURA Kyosuke , TSUKII Toyonori , KAMIHIRA Osanu , SASSA Naoto , KOMATSU Tomonori , HATTORI Ryohei , GOTOH Momokazu , SHIMIZU Shinjiro , JO Yoshimasa , YOKOYAMA Teruhiko , KAIFU Mikako , HARA Ryoei , FUJII Tomohiro , MIYAJI Yoshiyuki , NAGAI Atsushi , TSUZUKI Shunsuke , KIDO Masahito , YAMAMOTO Toshihiro , MIKI Jun , KIMURA Takahiro , MIKI Kenta , AOKI Manabu , EGAWA Shin , NAKANISHI Juro , WADA Yoshihiro , TAKAHASHI Wataru , HONDA Jiro , ETO Masatoshi , KITAGAWA Yasuhide , SHIGEHARA Kazuyoshi , MIWA Sotaro , MIYAGI Toru , KADONO Yoshifumi , KONAKA Hiroyuki , MIZOKAMI Atsushi , NAMIKI Mikio , KATO Takuma , YANO Toshifumi , HIRAMA Hiromi , UETSUKI Hiotsugu , TSUNEMORI Hiroyuki , INUI Masashi , SUGIMOTO Mikio , KAKEHI Yoshiyuki , ICHIMATSU Keisuke , IIDA Hiroaki , MORII Akihiro , YASUDA Kenji , WATANABE Akihiko , NOZAKI Tetsuo , KOMIYA Akira , FUSE Hideki , MAKI Yoshio , KURUMA Hidetoshi , GUST Kilian , MATSUMOTO Hiroaki , ZOUBEIDI Amina , FAZLI Ladan , LODDICK Sarah , BROOKS Nigel , GLEAVE Martin , CHOI Han Y , PARK Jong W , PARK Seo Y , LEE Hyun M , JEON Seong S , SEO Seong I , PARK Byung K , HIRAI Kenichi , NOMURA Takeo , YAMASAKI Mutsushi , MATSUBARA Takanori , SATO Fuminori , MIMATA Hiromitsu , SENO Yasuyuki , KATO Masao , MITA Koji , NOMURA Takeo , HUANG Wen-Chin , CHUNG Leland WK , MIMATA Hiromitsu , MURAKAMI Masaya , MIKI Jun , KIMURA Takahiro , HATANO Takashi , EGAWA Shin , MATSUTA Yosuke , AKINO Hironobu , NAMIKI Mikio , FUSE Hideki , SUZUKI Kouji , YOKOYAMA Osamu , ONIZUKA Chie , KAMIMURA Toshio , NAGANO Masafumi , YAMAGUCHI Takanori , KAMOTO Toshiyuki , HASHIMOTO Jiro , TAKAHASHI Satoshi , UEHARA Teruhisa , KURIMURA Yuichiro , TSUKAMOTO Taiji , FUKUMOTO Kazuhiko , YOKOYAMA Teruhiko , KAIFU Mikako , HARA Ryoei , FUJII Tomohiro , JO Yoshimasa , MIYAJI Yoshiyuki , NAGAI Atsushi , TORIMOTO Kazumasa , TAKAMI Takeshi , HIRAYAMA Akihide , KUWADA Masaomi , KAGEBAYASHI Yoriaki , SAMMA Shoji , FUJIMOTO Kiyohide , HIRAO Yoshihiko , ISHIURA Yoshiyuki , YAEGASHI Hiroshi , KOSHIDA Kiyoshi , MAEDA Yoshiko , SEKIGUCHI Yuki , SHITAMURA Takahiro , INOUE Katumi , NOSE Kiyotaka , KAMOTO Toshiyuki , HAYAMI Hiroshi , ENOKIDA Hideki , NAKAGAWA Masayuki , NAITO Seiji , MATSUMOTO Tetsuro , UOZUMI Jiro , MIMATA Hiromitsu , TAKEI Mineo , YOKOYAMA Teruhiko , FUKUMOTO Kazuhiko , HARA Ryoei , FUJII Tomohiro , JO Yoshimasa , MIYAJI Yoshiyuki , NAGAI Atsushi , KAMIMURA Noritaka , FUJITA Naoki , TOKUI Noriko , OKAMOTO Teppei , IMANISHI Kengo , SUGIYAMA Naoki , IMAI Atsushi , OHYAMA Chikara , YOSHINO Hirofumi , CHIYOMARU Takeshi , ENOKIDA Hideki , KAWAKAMI Kazumori , TATARANO Shuichi , NISHIYAMA Kenryu , SEKI Naohiko , NAKAGAWA Masayuki , TATARANO Shuichi , CHIYOMARU Takeshi , KAWAKAMI Kazumori , ENOKIDA Hideki , YOSHINO Hirofumi , NISHIYAMA Kenryu , SEKI Naohiko , NAKAGAWA Masayuki , SEGAWA Takehiko , TAKAHASHI Takeshi , MATSUMOTO Keiyu , SUMIYOSHI Takayuki , UTSUNOMIYA Noriaki , MUGURUMA Koei , KAWAKITA Mutsushi , IKEDA Hiroshi , NOMURA Masayoshi , SHOU Takehiko , ISHIKAWA Kaori , KASHIWAGI Eiji , DEJIMA Takashi , SANEFUJI Hayato , OKUMURA Kouji , YANAGISAWA Takafumi , MIKI Jun , ISHII Gen , BANDO Shigehiro , MIKI Kenta , EGAWA Shin , TANAKA Nobuyuki , KIKUCHI Eiji , MATSUMOTO Kazuhiro , MIYAJIMA Akira , NAKAGAWA Ken , OYA Mototsugu , ISHII Gen , MIKI Jun , TABATA Ryuji , KIMURA Takahiro , EGAWA Shin , KAWAMURA Koji , SAKAMOTO Shinichi , UTSUMI Takanobu , IMAMOTO Takashi , NIHEI Naoki , ICHIKAWA Tomohiko

  International journal of urology 18(5), 388-408, 2011-05-01

 • Gender Differences in the ST Segment : Effect of Androgen-Deprivation Therapy and Possible Role of Testosterone

  EZAKI Kaori , NAKAGAWA Mikiko , TANIGUCHI Yayoi , NAGANO Yasuko , TESHIMA Yasushi , YUFU Kunio , TAKAHASHI Naohiko , NOMURA Takeo , SATOH Fuminori , MIMATA Hiromitsu , SAIKAWA Tetsunori

  <b><i>Background:</i></b> ST-segment elevation in a structurally normal heart is observed in Brugada- and early repolarization syndrome. The incidence of both syndromes is …

  Circulation Journal 74(11), 2448-2454, 2010-10-25

  J-STAGE  Ichushi Web  References (39) Cited by (1)

 • Primary retroperitoneal mature cystic teratoma presenting as an adrenal tumor in an adult

  SATO Fuminori , MIMATA Hiromitsu , MORI Kenichi

  International journal of urology 17(9), 817, 2010-09-01

  Ichushi Web  References (4)

 • Transitional cell carcinoma of the navicular fossa detected human papillomavirus 16

  SUMINO YASUHIRO , EMOTO AKIO , SATOH FUMINORI , NAKAGAWA MASAYUKI , MIMATA HIROMITSU

  International journal of urology 13(5), 645-647, 2006-05-01

  Ichushi Web  References (10)

 • Source of plasma adrenomedullin in a patient with pheochromocytoma receiving hemodialysis

  NOMURA TAKEO , YAMASAKI MUTSUSHI , SATOH FUMINORI , NOMURA YOSHIO , MIMATA HIROMITSU

  Int J Urol 13(4), 427-430, 2006-04-01

  Ichushi Web  References (12) Cited by (1)

 • Spontaneous recovery from renal infarction resulting from renal artery dissection

  ANDO TADASUKE , OHNO HITOSHI , HIRATA YUJI , EMOTO AKIO , OGATA SYUNICHI , MIMATA HIROMITSU

  International journal of urology 12(4), 405-408, 2005-04-01

  Ichushi Web  References (10)

 • Recto-peritoneal fistula following transperineal prostate biopsy

  NOMURA TAKEO , MIMATA HIROMITSU , HATA SHINROU , YAMASAKI MUTSUSHI , TANAKA EIICHI , NOGUCHI TSUYOSHI , MIZUTANI AKIO , YOSHITAKE SHIGENORI , NOGUCHI TAKAYUKI , NOMURA YOSHIO

  International journal of urology 12(3), 322-324, 2005-03-01

  Ichushi Web  References (4)

 • Urethral condyloma acuminata following urethral instrumentation in an elderly man

  SUMINO YASUHIRO , MIMATA HIROMITSU , NOMURA YOSHIO

  Int. J. Urol. 11(10), 928-930, 2004-10-01

  DOI  Ichushi Web  References (5) Cited by (3)

 • Intestinal perforation after cadaveric renal transplantation

  NOMURA TAKEO , TASAKI YOSHIHISA , HIRATA YUJI , EMOTO AKIO , YAMASAKI MUTSUSHI , MIMATA HIROMITSU , NOMURA YOSHIO

  International journal of urology 11(9), 774-777, 2004-09-01

  Ichushi Web  References (10)

 • Repair of ileal conduit parastomal hernia by translocation of the stoma

  NOMURA TAKEO , MIMATA HIROMITSU , YAMASAKI MUTSUSHI , SUMINO YASUHIRO , MORIYAMA HATSUO , TOUHARA KAZUHIDE , NOMURA YOSHIO

  Int J Urol 10(12), 680-682, 2003-12-01

  Ichushi Web  References (5) Cited by (1)

 • Clinical significance of thymidylate synthase expression in bladder cancer

  NOMURA Takeo , NAKAGAWA Masayuki , FUJITA Yoshitsugu , HANADA Toshikatsu , MIMATA Hiromitsu , NOMURA Yoshio

  Int. J. Urol. 9(7), 368-376, 2002-07-01

  Ichushi Web  References (26) Cited by (1)

 • Involvement of adrenomedullin induced by hypoxia in angiogenesis in human renal cell carcinoma

  FUJITA Yoshitsugu , MIMATA Hiromitsu , NASU Nobuyoshi , NOMURA Takeo , NOMURA Yoshio , NAKAGAWA Masayuki

  International journal of urology 9(6), 285-295, 2002-06-01

  Ichushi Web  References (35)

 • High-dose chemotherapy with peripheral blood stem cell transplantation for advanced testicular cancer

  KOSHIDA Kiyoshi , KATO Hiroaki , MIZOKAMI Atsushi , MORISHITA Hiroshi , SETO Chikashi , KOMATSU Kazuto , KOU Eitetsu , UCHIBAYASHI Tadao , SHIOBARA Shintaro , NAMIKI Mikio

  Int. J. Urol. 9(3), 146-153, 2002-03-01

  Ichushi Web  References (29) Cited by (2)

 • Autocrine expression of neurotrophins and their receptors in prostate cancer

  SATOH FUMINORI , MIMATA HIROMITSU , NOMURA TAKEO , FUJITA YOSHITSUGU , SHIN TOSHITAKA , SAKAMOTO SADAAKI , HAMADA YASUYUKI , NOMURA YOSHIO

  Int J Urol 8(7), S28-S34, 2001-07-01

  Ichushi Web  References (21) Cited by (2)

 • Testis Sparing Surgery for Infantile Synchromous Bilateral Teratoma of the Testis

  TASAKI Yoshihisa , NAKAGAWA Masayuki , HANADA Toshikatsu , MIMATA Hiromitsu , NOMURA Yoshio

  International journal of urology 5(5), 501-503, 1998-09

  Ichushi Web  References (7)

 • Erythropoientin-Producing Renal Cell Carcinoma Arising from Acquired Cystic Disease of the Kidney

  HANADA Toshikatsu , MIMATA Hiromitsu , OHNO Hitoshi , NASU Nobuyoshi , NAKAGAWA Masayuki , NOMURA Yoshio

  Int. J. Urol. 5(5), 493-495, 1998-09

  Ichushi Web  References (5) Cited by (2)

 • Role of Platelet-Activating Factor in Two-Kidney,One-Clip Hypertension

  TAKAHASHI Shinichi , IMAGAWA Masaharu , MIMATA Hiromitsu , NAKAGAWA Masayuki , OGATA Jiro , NOMURA Yoshio

  International journal of urology 4(4), 388-393, 1997-07

  Ichushi Web  References (22)

 • Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromocytoma in a Patient with Multiple Endocrine Neoplasia (MEN) Type 2A Syndrome

  NAKAGAWA MASAYUKI , MIZOGUCHI HIROAKI , HANADA TOSHIKATSU , NASU NOBUYOSHI , IMAGAWA MASAHARU , MIMATA HIROMITSU , NOMURA YOSHIO

  Japanese journal of endourology and ESWL 9(2), 219-221, 1996-10-01

  References (6)

 • Follow-up Study of Residual Stones after ESWL using the Piezolith 2500

  NAKAGAWA MASAYUKI , TERADA KATSUHIKO , SETO HIROSHI , MIMATA HIROMITSU , TASAKI YOSHIHISA , FUKUNAGA YOSHIKAZU , NOMURA YOSHIO

  Japanese journal of endourology and ESWL 9(1), 97-100, 1996-04-01

  References (9)

 • Laparoscopic Adrenalectomy Including Two Cases of Pheochromocytoma

  MIZOGUCHI HIROAKI , SETO HIROSHI , HANADA TOSHIAKTSU , MIMATA HIROMITSU , IMAGAWA MASAHARU , NAKAGAWA MASAYUKI , NOMURA YOSHIO

  Jpn. J. Endourol. ESWL 9(1), 74-76, 1996-04-01

  References (9) Cited by (2)

 • 1 / 2
Page Top