HAYASHIBARA Kenji

ID:9000001018894

Department of Respiratory Disease, Chiba Hokuso Hospital (1999年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Mediastinal yolk sac tumor in a woman

    OMATA Masatoshi , HINO Mitsunori , OHAKI Yoshiharu , GOMIBUCHI Makoto , HAYASHIBARA Kenji , FURUTA Tomoyuki , ENOMOTO Tatsuji , MIZUNO Kyoichi , KUDOH Shoji

    Int J Clin Oncol 4(4), 248-252, 1999-08-01

    Ichushi Web  References (15) Cited by (1)

Page Top