SUGIMOTO Hidekatsu

ID:9000001399884

Sugimoto Clinic (2004年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Genome-wide linkage analysis of type 2 diabetes mellitus reconfirms the susceptibility locus on 11p13-p12 in Japanese

    NAWATA Hajime , SHIRASAWA Senji , NAKASHIMA Naoki , ARAKI Eiichi , HASHIGUCHI Jun , MIYAKE Seibei , YAMAUCHI Teruaki , HAMAGUCHI Kazuyuki , YOSHIMATSU Hironobu , TAKEDA Haruo , FUKUSHIMA Hideo , SASAHARA Takayuki , YAMAGUCHI Kohei , SONODA Noriyuki , SONODA Tomoko , MATSUMOTO Masahiro , TANAKA Yoshiya , SUGIMOTO Hidekatsu , TSUBOUCHI Hirotaka , INOGUCHI Toyoshi , YANASE Toshihiko , WAKE Nakayasu , NARAZAKI Kenziro , ETO Takashi , UMEDA Fumio , NAKAZAKI Mitsuhiro , ONO Junko , ASANO Takashi , ITO Yasuko , AKAZAWA Shoichi , HAZEGAWA Iwaho , TAKASU Nobuyuki , SHINOHARA Moritsugu , NISHIKAWA Takeshi , NAGAFUCHI Seiho , OKEDA Toshimitsu , EGUCHI Katsumi , IWASE Masanori , ISHIKAWA Mayuko , AOKI Masayuki , KEICHO Naoto , KATO Norihiro , YASUDA Kazuki , YAMAMOTO Ken , SASAZUKI Takehiko

    Journal of Human Genetics 49(11), 629-634, 2004-11-01

    Ichushi Web  References (11) Cited by (1)

Page Top