HIRAI Hiroshi

ID:9000001837785

JCAP Promotion Department, Japan Petroleum Energy Center (2006年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Development of Integrated JCAP II Air Quality Simulation Model

    KUNIMI Hitoshi , KINUGASA Yukio , HIRAI Hiroshi , HAYASHI Seiji , MORIKAWA Tazuko , ITO Akiyoshi , YOSHIKAWA Yasuo , TAKEKAWA Hideto , CHATANI Satoru , TANAHASHI Iwao , TERADA Shigeo , UCHIYAMA Tsutomu , HASEGAWA Makoto , DOKI Shin-ichi , NAKATSUKA Seiji , ASHIZAKI Midori

    Review of automotive engineering 27(4), 625-627, 2006-10-01

    References (5)

Page Top