宮川 薫 KANEKO Tamotsu

ID:9000003767143

横浜市立大学第一内科 First Department of Interal Medicine, Yokohama City University, School of Medicine and Affiliated Hospital (1997年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles: 1-20 of 28

 • 1 / 2
 • Double-blind study on grepafloxacin in chronic respiratory tract infection  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , SAKAYORI Susumu , KAWAKAMI Yoshikazu , YAMAGUCHI Etsuro , SAITO Akira , TOMIZAWA Masumi , HIRAGA Yohmei , SHIRATO Kunio , TANNO Yasuo , WATANABE Akira , NUKIWA Toshihiro , BABA Kenji , TOKUE Yutaka , YAEGASHI Masahiro , NAKAI Hiroyuki , HONDA Yoshihiro , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , SAKAMOTO Masahiro , KURIYAMA Takayuki , TATSUMI Koichiro , KATSU Masataka , OHISHI Akira , SHIMADA Kaoru , SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , ARAI Yasuo , TANIMOTO Hiroichi , KOMATSUZAKI Katsumi , MORI Takeshi , KUDO Koichiro , HORUCHI Tadashi , SHISHIDO Harumi , WATANABE Hisashi , NAGANO Hiroshi , TADA Hiroshi , CHYONABAYASHI Naohiko , IRIMAJIRI Shoichiro , OBANA Mitsuo , NOGUCHI Hideyo , TANAKA Kazumasa , AKISAWA Takanori , OTSUKA Hidehiko , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , ODAGIRI Shigeki , SUZUKI Kaneo , TAKAHASHI Hiroshi , TAKAHASHI Kenichi , YOSHIIKE Yasuhiro , OGURA Takashi , HIRAI Yoshihiro , OKUBO Takao , KANEKO Tamotsu , TANI Kenji , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , HOSHINO Shigeyuki , TSUDADA Hiroki , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , IZUMI Saburo , YOSHIMI Teruya , SATO Atsuhiko , CHIDA Kingo , SUDA Takafumi , TAMURA Ryoji , YOSHITOMI Atsushi , SUGANUMA Hideki , SHIMOKATA Kaoru , YAMAOTO Masashi , YAMORI Sadaaki , SHIBAGAKI Tomohisa , SATO Motohiko , YAMAMOTO Tomoko , SUZUKI Shiro , TAGUCHI Osamu , IBATA Hidenori , NARITA Nobuhiro , SAWAKI Masayoshi , MIKASA Keiichi , MIKI Fumio , YANO Saburo , NAKAGAWA Masaru , TSUBURA Eiro , MASUNO Fumiya , SASAKI Takao , MATSUMOTO Yukio , SOEJIMA Rinzo , OKIMOTO Niro , NIKI Yoshihito , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , KURIMURA Osamu , NAKANO Kikuo , TOMINAGA Naoko , OGURA Tsuyoshi , ASADA Kanji , AZUMA Masahiko , YAMAOTO Akihiko , HIWADA Kunio , KOHNO Nobuki , INOUE Giichi , YOSHIDA Minoru , ARITOMI Takamichi , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , TOKUNAGA Naoto , KAWAHARA Masao , SAISHO Masazumi , SHIGEMATSU Hiromichi , ISHIBASHI Tsuneo , TAKAMOTO Masahiro , KITAHARA Yoshinari , HARA Kohei , KOHNO Mitsuo , KAKU Mitsuo , KOGA Hironobu , ITO Naomi , WATANABE Koichi , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , UTSUNOMIYA Yoshiaki , WATANABE Hiroshi , OMORI Akemi , TANAKA Hirofumi , TAKAHASHI Hidehiko , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , GOTO Jun , KITAGAWA Kazuo , SHIMA Kiyoshi , TAKENAKA Shinobu , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , INADOME Jun , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(6), 463-483, 1997-06-25

  Ichushi Web  References (16)

 • Double-blind study on grepafloxacin in pneumonia  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , SAKAYORI Susumu , SAITO Akira , TOMIZAWA Masumi , HIRAGA Yohmei , OHMICHI Mitsuhide , TAKEBE Kazuo , MATSUKAWA Masakatsu , NAKAHATA Hisashi , OSONOI Takeshi , SAITO Miyoko , TAMURA Masashi , KONISHI Kazuki , OBARA Kazuo , YOSHIDA Masami , MOHRI Takashi , TAKEUCHI Kenichi , YOSHIDA Taiji , KOWATA Teruo , TANIFUJI Yukio , SHIRATO Kunio , TANNO Yasuo , HAYASHI Masato , SATO Koichi , TAKAHASHI Makoto , KUDO Kunio , ISHII Munehiko , SUGIYAMA Masaharu , ONO Yasuo , SHINDO Yuriko , HASHIGUCHI Ryoichi , YOSHINAGA Kaoru , WADA Tokuo , MATOBA Naoya , TOMINAGA Tadahiro , WATANABE Akira , NUKIWA Toshihiro , BABA Kenji , TOKUE Yutaka , NAKAI Hiroyuki , HONDA Yoshihiro , SATO Kazuo , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , NAKAMURA Mikae , SAKAMOTO Masahiro , KATSU Masataka , OISHI Akira , SHIMADA Kaoru , KIKUCHI Norio , SAKAI Osamu , SHIBA Koya , TANIMOTO Shinichi , SAITO Atsushi , NAKATA Koichiro , NAKATANI Tatsuo , KUDO Koichiro , HORIUCHI Tadashi , SHISHIDO Harumi , NAGANO Hiroshi , TADA Hiroshi , CHYONABAYASHI Naohiko , NOGUCHI Hideyo , TANAKA Kazumasa , OTSUKA Hidehiko , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , OKUBO Takao , IKEDA Hirotada , MATSUMOTO Hiroshi , KANEKO Tamotsu , TANI Kenji , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , IWATA Fumihide , HOSHINO Shigeyuki , TSUKADA Kiroki , KAWASHIMA Takashi , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TAKEDA Hajimu , IZUMI Saburo , YOSHIMI Teruya , SATO Atuhiko , IWATA Masatoshi , TAKEUCHI Toshihiko , HANAKI Hidekazu , TAKEYAMA Shinji , KAWAKAMI Makoto , SHIMOKATA Kaoru , OGASAWARA Tomohiko , MOGI Hitoshi , SAKAI Shuzo , MINAMI Hironobu , SENDA Kazuyoshi , YAMAMOTO Masashi , NAGATAKE Masaaki , SUZUKI Shiro , TAGUCHI Osamu , IBATA Hidenori , SUMIDA Yasuhiro , MIKI Fumio , YANO Saburo , NAKAGAWA Masaru , SOEJIMA Rinzo , OKIMOTO Niro , NIKI Yoshihito , MATSUSHIMA Toshiharu , KIMURA Makoto , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , EGAWA Hiroya , YANAGIDA Jitsuro , WATANABE Kenichiro , ISHIBASHI Nobuzo , KURIMURA Osamu , NAKANO Kikuo , TAKEDA Koji , YOSHIDA Minoru , ARITOMI Takamichi , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , TOKUNAGA Naoto , TANAKA Fumio , KAWAHARA Masao , SAISHO Masazumi , SHIGEMATSU Hiromichi , KAWAGUCHI Shinzo , FUKUDA Kenji , KATAOKA Hirofumi , MITSUTAKE Yoshiyuki , ISHIBASHI Tsuneo , TAKAMOTO Masashiro , KITAHARA Yoshinari , HARA Kohei , KOHNO Shigeru , KAKU Mitsuo , KOGA Hironobu , ITO Naomi , WATANABE Kiochi , KUSANO Shiro , SAKITO Osamu , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , GOTO Jun , KITAGAWA Kazuo , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , INADOME Jun , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(6), 442-462, 1997-06-25

  Ichushi Web  References (15)

 • A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFICACIES OF RITIPENEM ACOXIL AND CEFOTIAM HEXETIL IN BACTERIAL PNEUMONIA BY THE DOUBLE-BLIND METHOD  [in Japanese]

  SAITO ATSUSHI , SAKAMOTO MITSUO , SAITO AKIRA , OHMICHI MITSUHIDE , HIRAGA YOHMEI , KIKUCHI KENJIRO , OHSAKI YOSHINOBU , SASAKI NOBUHIRO , MATSUMOTO HIROYUKI , SUDA TOSHIHIRO , TSUZINO MORIYASU , HIRAI YUICHI , INOUE HIROSHI , YOSHIDA MASAMI , MOURI TAKASHI , KOBAYASHI HITOSHI , CHIBA SHINICHI , ITO TAKASHI , MORIYA KATSUYOSHI , BANDO TAKESHI , TAKEUCHI KENICHI , TANIFUJI YUKIO , SHIRATO KUNIO , TANNO YASUO , TAKAHASHI MAKOTO , SAKAMOTO MASAHIRO , NUKIWA TOSHIHIRO , WATANABE AKIRA , SATO KAZUO , HOMMA MITSUNOBU , ITO NOBUO , YANASE KENJI , DOTE KUNIO , OHISHI AKIRA , FUKUDA KIYOSHI , KATSU MASATAKA , SAKAI OSAMU , SHIBA KOHYA , KOBAYASHI HIROYUKI , SAKAYORI SUSUMU , MIURA HIROSHI , WATANABE HIDEHIRO , SHIMADA KAORU , OKA SHINICHI , SUGIYAMA HIROTAKA , INAMATSU TAKASHI , SANO YASUYUKI , ARAI YASUO , OTOMO MAMORU , SUKOU MATSUNOBU , KOBAYASHI HIDEO , SIKATA SUSUMU , SHISHIDO HARUMI , TSUCHIHASHI KEIKO , NAKATA KOICHIRO , TSUBOI EIYASU , NAKATANI TATSUO , NAKAMORI YOSHITAKA , HAYASHI IZUMI , KOYAMA MASARU , OKUBO TAKAO , TANI KENJI , KANEKO TAMOTSU , MATSUMURA MASANORI , TAKAGI SHIGETO , HASEGAWA HIDEYUKI , NUMATA HIROYUKI , FUKUDA TSUTOMU , IRIMAJIRI SHOICHIRO , MATSUOKA YASUO , OBANA MITSUO , MATSUMOTO FUMIO , SAKURAI IWAO , ODAGIRI SHIGEKI , TAKAHASHI KENICHI , SUZUKI KANEO , ARAKAWA MASAAKI , WADA KOICHI , IWATA FUMIHIDE , SHIMAZU YOSHINORI , SEGA HIROYUKI , TSUKADA HIROKI , KAWASHIMA TAKASHI , AOKI NOBUKI , SUZUKI YASUTOSHI , SEKINE OSAMU , SATO ATSUHIKO , NAKANO YUTAKA , TAMURA RYOJI , SUGANUMA HIDEKI , SHIRAI MASAHIRO , KAWAKATSU SUMIO , WATANABE TAKAYOSHI , AKIYAMA JINICHIRO , YAGI TAKESHI , TORIKAI KATSUTAKA , FUKAYA SYUSAKU , MIZUTANI AKIEI , TAKEUCHI TOSHIHIKO , YAMADA YASUO , HANAKI HIDEKAZU , KAWAKAMI MAKOTO , HAYASHI YOSHIMITSU , TASHIRO TOMOYUKI , NOMURA RYUJI , TAKAGI KENZO , NODA YASUNOBU , GONDA HIDEO , TANIGUCHI HIROYUKI , IZUMI SABURO , KUZE FUMIYUKI , NIIMI AKIO , MOCHIZUKI YOSIRO , NAKAHARA YASUJI , KAWAMURA TETSUJI , KISHIMOTO TADAMITSU , TANIO YOSHIRO , IGARASHI TSUYOSHI , KOMUTA KIYOSHI , ITO MASAMI , OKUMOTO TAKESHI , MORI MASAHIDE , JOZAKI KIYOSHI , YONEZU SEIBUN , MIKI FUMIO , HIGASHINO KAZUYA , NAKANO TAKASHI , MIYAKE MITSUTOMI , NISHIAN TOSHIHIKO , IIDA SHINICHIRO , YAMAMOTO SAYAKA , MAEBO AKIO , YOSHIMOTO TAKAHIKO , SONODA TAKASHI , NAKAGAWA MASAKIYO , HIRABAYASHI MASATAKA , TOGAWA NAOKI , YOSHIDA MASAO , KAWAI YOSHITAKA , SOEJIMA RINZO , OKIMOTO NIRO , MATSUSHIMA TOSHIHARU , KIMURA MAKOTO , YAMAKIDO MICHIO , ISHIOKA SHINICHI , KUWAHARA MASAO , MOCHIZUKI NOBUHIRO , MIYAZAWA TERUOMI , DOI MASAO , ARITA KENICHI , DAIDO KAZUHIRO , EJIMA TSUYOSHI , SAWAE YOSHIRO , TAKAKI KOJI , YOSHIDA MINORU , ARITOMI TAKAMICHI , OIZUMI KOTARO , ICHIKAWA YOICHIRO , SHIRAISHI TSUNEAKI , MITSUTAKE YOSHIYUKI , TANAKA FUMIO , OHTSUKA TAKAOKI , KAWAHARA MASASHI , KAWAGUCHI SHINZO , KAWAYAMA TOMOTAKA , SATO YOSHIHIRO , HONDA YOSHIAKI , ISHIBASHI TSUNEO , TAKAMOTO MASAHIRO , KAJIKI AKIRA , HARADA YASUKO , ANDO MASAYUKI , SUGA MORITAKA , TOKUNAGA KATSUMASA , SHIMA KIYOSHI , TAKENAKA SHINOBU , HARA KOHEI , KOHNO SHIGERU , KAKU MITSUO , KOGA NOBUHIRO , INOUE YUICHI , YAMASITA YUKO , SAKATA SHINGO , FUJII TAKESHI , IRIFUNE KENJI , SHIMOGUCHI KAZUNORI , MIYAZAKI YOSHITSUGU , MATSUMOTO KEIZO , NAGATAKE TSUYOSHI , TAKASUGI MASAKAZU , FUJISHITA MIKIO , NASU MASARU , YAMASAKI TOHRU , GOTO YOICHIRO , NAKAMA KAORU , INOUE SOICHI , MATSUKURA SHIGERU , MASHIMOTO HIDEO , MUKAE HIROSHI , SAITO ATSUSHI , FUKUHARA HIROSHI , OYAKAWA TOMINORI , DEGUCHI KOICHI , NAKASHIMA MITSUYOSHI

  The Japanese journal of antibiotics 49(2), 144-174, 1996-02-25

  Ichushi Web  References (24)

 • Pulmonary Tuberculosis with Systemic Lymph Node Swelling  [in Japanese]

  NUMATA Mari , NISHIKAWA Masanori , KUDO Makoto , KANEKO Tamotsu , IKEDA Hirotada , OKUBO Takao , RINO Yasushi , KITAMURA Hitoshi

  日本胸部疾患学会雑誌 = The Japanese journal of thoracic diseases 33(11), 1270-1275, 1995-11-25

  Ichushi Web  References (15) Cited by (1)

 • Leukoencephalopathy in a Patient being Treated for Small Cell Lung Cancer  [in Japanese]

  KANEKO Tamotsu , SHOJI Akira , TSUBAKIHARA Motofumi , OKUBO Takao , OKOSHI Takafumi

  日本胸部疾患学会雑誌 = The Japanese journal of thoracic diseases 33(10), 1130-1134, 1995-10-25

  Ichushi Web  References (18)

 • 肺癌患者血清中のゼラチテーゼA,B活性の臨床的意義 : 腫瘍マーカー  [in Japanese]

  庄司 晃 , 金子 保 , 大久保 隆男

  Japanese Journal of Lung Cancer 35(5), 564, 1995-09-01

  Ichushi Web 

 • Clinical evaluation of grepafloxacin in the treatment of various infectious diseases in the field of internal medicine  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , WATANABE Hidehiro , OHTAMI Hiroshi , SAKAYORI Susumu , SAITO Akira , NAKAYAMA Ichiro , TOMIZAWA Masumi , SATO Kiyoshi , HIRAGA Yohmei , OHMICHI Mitsuhide , TAKEBE Kazuo , MURAKAMI Seiichi , MASUDA Mitsuo , IMAMURA Kenichi , NAKAHATA Hisashi , SAITO Miyoko , OSONOI Takeshi , TAMURA Masashi , KONISHI Kazuki , OBARA Kazuo , CHIBA Taro , AOYAMA Yoji , SHIBA Akiko , WATANABE Akira , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , NAKAI Yushi , HONDA Yoshihiro , KATSU Masataka , OHISHI Akira , NAKAMURA Morio , KANEKO Kotaro , SAKAUCHI Michihiro , AOSAKI Noboru , SHIMADA Kaoru , GOTO Hajime , GOTO Mieko , SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , ARAI Yasuo , KIKUCHI Norio , SAKAI Osamu , SHIBA Koya , YOSHIDA Masaki , HORI Seiji , SHIMADA Jingoro , SAITO Atsushi , NAKATA Koichiro , NAKATANI Tatsuo , TSUBOI Eiyasu , NARUI Koji , NAKAMORI Yoshitaka , INAGAWA Hiroko , SHIMIZU Kihachiro , TOTSUKA Kyoichi , SHIBATA Yusuke , KIKUCHI Ken , HASEGAWA Hiromi , MORI Takeshi , ISONUMA Hiroshi , TAKAHASHI Mayumi , EBE Tsukasa , INAGAKI Masayoshi , KUNII Otohiko , GUJI Atsuko , OHYATSU Isao , ONO Yasuo , MIYASHITA Taku , NISHIYA Hajime , TOKUMURA Yasumasa , SUGIYAMA Hajime , YAMAGUCHI Morimichi , AOKI Masumi , HAGA Toshiaki , MIYASHITA Hideo , IKEDA Yasuo , KISAKI Masahiro , UCHIDA Hiroshi , MORI Shigehisa , KOBAYASHI Yoshio , KUDO Koichiro , HORIUCHI Tadashi , SHOJI Shunsuke , KABE Junzaburo , SHISHIDO Harumi , NAGAI Hideaki , SATOH Koji , KURASHIMA Atsuyuki , MIYAKE Shuji , KAWAKAMI Kenji , HAYASHI Koji , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , SAKURAI Iwao , YOSHIKAWA Koji , TAKAHASHI Takayuki , MORITA Masayuki , ODAGIRI Shigeki , SUZUKI Kaneo , TAKAHASHI Hiroshi , TAKAHASHI Kenichi , OKUBO Takao , IKEDA Hirotada , KANEKO Tamotsu , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , SEGA Hiroyuki , YOSHIKAWA Hiroko , TSUKADA Hiroki , KAWASHIMA Takashi , IWATA Fumihide , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , UNO Katsuji , YAGI Motohiro , TAKEDA Hajimu , IZUMI Saburo , SATO Atsuhiko , SENDA Kingo , SUDA Takafumi , TAMURA Ryoji , YOSHITOMI Atsushi , YAGI Takeshi , TAKEUCHI Toshihiko , YAMADA Yasuo , NAKAMURA Atsushi , YAMAMOTO Toshinobu , YAMAMOTO Kazuhide , HANAKI Hidekazu , YAMAMOTO Toshiyuki , MATSUURA Toru , YAMAGOSHI Masahiro , SUZUKI Kanzo , SHIMOKATA Kaoru , ICHIYAMA Satoshi , SAITO Hidehiko , SAKAI Shuzo , NOMURA Shiro , SENDA Kazuyoshi , IWAHARA Takeshi , MINAMI Hironobu , YAMAMOTO Masashi , SAITO Hiroshi , YAMORI Sadaaki , SHIBAGAKI Tomohisa , NISHIWAKI Keisuke , NAKANISHI Kazuo , NARITA Nobuhiro , MIKASA Keiichi , SAWAKI Masayoshi , KONISHI Mitsuru , MAEDA Koichi , HAMADA Kaoru , TAKEUCHI Shoji , SAKAMOTO Masahiro , TSUJIMOTO Masayuki , KUNIMATSU Mikikazu , KUZE Fumiyuki , KAWAI Mitsuru , MIKI Fumio , IKUNO Yoshiyasu , MURATA Akihito , SAKAMOTO Kazuo , HIRUMA Masato , OTANI Shinichiro , HARA Yasushi , NAKAYAMA Koji , TANAKA Satohiko , HANATANI Akihisa , YANO Saburo , NAKAGAWA Masaru , SOEJIMA Rinzo , OKIMOTO Jiro , MORIYA Osamu , NIKI Yoshihito , MATSUSHIMA Toshiharu , KIMURA Makoto , KOBASHI Yoshihiro , ADACHI Norifumi , TANABE Jun , TANO Yoshihiko , HARA Hiroki , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , OGURA Tsuyoshi , ASADA Kanji , NAMIKAWA Osamu , NISHIOKA Shinsuke , AZUMA Masahiko , MAEDA Mikie , SHIRAKAMI Minoru , NIHO Yoshiyuki , SAWAE Yoshiro , OKADA Kaoru , TAKAKI Koji , SHIMONO Nobuyuki , MISUMI Hiroyasu , EGUCHI Katsuhiko , OIZUMI Kotaro , TOKUNAGA Naoto , ICHIKAWA Yoichiro , YANO Takafumi , HARA Kohei , KOHNO Shigeru , KOGA Hironobu , KAKU Mitsuo , TOMONO Kazunori , ITO Naomi , WATANABE Koichi , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , TAGUCHI Mikio , OISHI Kazunori , TAKAHASHI Atsushi , WATANABE Hiroshi , OMORI Akemi , WATANABE Kiwao , NAGATAKE Tsuyoshi , TANAKA Hirofumi , YAMAUCHI Soichiro , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , NAGAI Hiroyuki , IKUTA Masumi , TOKIMATSU Issei , ICHIMIYA Tomoku , HIRAI Kazufumi , KAWANO Hiroshi , TASHIRO Takayoshi , SHIMA Kiyoshi , TAKENAKA Shinobu , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , IRABU Yuei , INADOME Jun , KUSANO Nobuchika , FURUGEN Yoshiko , NAKASONE Isamu , TAIRA Shinko

  新規キノロン系経口合成抗菌薬grepafloxacin (GPFX) の内科領域感染症に対する臨床的有用性を全国62施設の共同研究により検討した。対象疾患は呼吸器感染症を中心とし, 投与方法は原則として1回100~300mgを1日1~2回投与することとした。<BR>総投与症例525例のうち509例を臨床効果判定の解析対象とした。全症例に対する有効率は443/509 (87.0%) であ …

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 333-351, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (19) Cited by (2)

 • Clinical study on ritipenem acoxil in respiratory infection  [in Japanese]

  IKEDA Hirotada , OKUBO Takao , KANEKO Tamotsu , TANI Kenji

  新規経口penem剤ritipenem acoxil (RIPM-AC) を呼吸器感染症患者9例に投与した。<BR>投与方法は1回100-200mgを1日3回毎食後に経口投与した。<BR>臨床効果は有効4例, やや有効1例, 無効1例, 判定不能3例であった。<BR>副作用は1例に軽度の歯の違和感が認められた。<BR>臨床検査値の異常変動は全く認めら …

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 450-452, 1995-01-25

  J-STAGE  Ichushi Web  References (1)

 • 肺癌化学療法におけるrhG-CSFの役割 : G-CSF(2)  [in Japanese]

  金子 保 , 庄司 晃 , 池田 大忠 , 大久保 隆男

  Japanese Journal of Lung Cancer 34(5), 750, 1994-10-10

  Ichushi Web 

 • 16 進行非小細胞肺癌の化学療法施行例における気管支鏡所見の変化(気管支鏡診断 III)  [in Japanese]

  野田 和正 , 松村 正典 , 佐野 文彦 , 野村 郁男 , 坂本 和裕 , 林 康史 , 金子 保 , 諸星 隆夫

  The Journal of the Japan Society for Respiratory Endoscopy 14(3), 236, 1992

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • Gb-28 進行非小細胞肺癌に対するCDDPを含む化学療法例の予後の検討  [in Japanese]

  野田 和正 , 松村 正典 , 佐野 文彦 , 野村 郁男 , 住本 秀敏 , 金子 保

  Japanese Journal of Lung Cancer 31(5), 745, 1991-10-01

  Ichushi Web 

 • 299 モルモット実験喘息に関する研究 第3報 : オゾン曝露量と気道過敏性との関係  [in Japanese]

  李 正憲 , 鈴木 淳一 , 住友 みどり , 金子 保 , 池田 大忠 , 鈴木 俊介 , 大久保 隆男

  Japanese Journal of Allergology 35(8), 782, 1986

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • 298 モルモット実験喘息に関する研究 第2報 : DNP-OAを抗原とする二相性反応モデルの検討  [in Japanese]

  金子 保 , 住友 みどり , 李 正憲 , 鈴木 淳一 , 池田 大忠 , 鈴木 俊介 , 大久保 隆男

  Japanese Journal of Allergology 35(8), 781, 1986

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • 297 モルモット実験喘息に関する研究 第1報 : OA経気道感作に対するオゾン曝露の影響と非即時型反応について  [in Japanese]

  住友 みどり , 李 正憲 , 鈴木 淳一 , 金子 保 , 池田 大忠 , 鈴木 俊介 , 大久保 隆男

  Japanese Journal of Allergology 35(8), 781, 1986

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • 285 ヒト好酸球刺激上清液中のLTB_4, C_4, D_4とPAFの定量  [in Japanese]

  松村 正典 , 進藤 邦彦 , 大久保 隆男 , 高橋 宏 , 松本 裕 , 宮川 薫 , 住友 みどり , 金子 保 , 毛利 博 , 池田 大忠 , 鈴木 俊介

  Japanese Journal of Allergology 35(8), 775, 1986

  J-STAGE  Ichushi Web 

 • 267 肺小細胞癌の腫瘍マーカー血清NSE値の諸種疾患における検討  [in Japanese]

  金子 保 , 李 正憲 , 池田 大忠 , 大久保 隆男 , 鈴木 周雄 , 室橋 光宇 , 小田切 繁樹

  Japanese Journal of Lung Cancer 25(6), 856, 1985-10-05

  Ichushi Web 

 • 肺小細胞癌に随伴LたSIA-DHの1例 : 関東支部 : 第78回日本肺癌学会関東支部会  [in Japanese]

  小田切 繁樹 , 池田 大忠 , 鈴木 周雄 , 室橋 光宇 , 金子 保 , 北村 均

  Japanese Journal of Lung Cancer 24(2), 224, 1984-04-30

  Ichushi Web 

 • 2.ACNU肺臓炎と思われる2症例(第77回日本肺癌学会関東支部会)  [in Japanese]

  池田 大忠 , 小田切 繁樹 , 鈴木 周雄 , 室橋 光宇 , 金子 保 , 北村 均

  Japanese Journal of Lung Cancer 23(5), 672, 1983-12-25

  Ichushi Web 

 • 27.肺重複癌(小細胞癌, 扁平上皮癌)の1位(第76回日本肺癌学会関東支部会)  [in Japanese]

  小田切 繁樹 , 池田 大忠 , 鈴木 周雄 , 室橋 光宇 , 金子 保 , 北村 均

  Japanese Journal of Lung Cancer 23(4), 558, 1983-10-31

  Ichushi Web 

 • 1 / 2
Page Top