YOSHIKAWA Makoto

ID:9000006378934

Institute of Space and Astronautical Science (2005年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Lunar Imaging Camera (LIC) -Pre-flight tests and operation plan

    NAKAMURA Akiko M. , SHIRAISHI Hiroaki , HONDA Rie , IIJIMA Yu-ichi , HASHIMOTO Tatsuaki , NINOMIYA Keiken , YOKOTA Yasuhiro , SHIRAO Motomaro , TAKATA Toshiko , YAMAJI Atsushi , SASAKI Sho , OKADA Tatsuaki , MATSUNAGA Tsuneo , DEMURA Hirohide , HIRATA Naru , HONDA Chikatoshi , HARUYAMA Jun'ichi , OHTAKE Makiko , NODA Hirotomo , MIYAMOTO Hideaki , YOSHIKAWA Makoto , TSUCHIDA Satoshi , OHTAKI Toshiki , MURAKAMI Hideki , KOMORI Chosei , MASSON Phillippe , PINET Patrick , CHEVREL Serge D. , DAYDOU Yves , HIRAMATSU Masaru

    Lunar Imaging Camera (LIC) is a small, compact and lightweight monochromatic imager designed and developed for LUNAR-A, Japanese lunar mission. The scientific objectives of the camera address impact c …

    JAXA research and development report JAXA-RR-04-046E, 1-63, 2005-03

Page Top