IZUMIDA Yoshihiko

ID:9000014173199

General and Gastroenterological Surgery, Showa University School of Medicine (2008年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Microencapsule technique protects hepatocytes from cryoinjury

    KUSANO Tomokazu , AOKI Takeshi , YASUDA Daisuke , MATSUMOTO Shuichiro , JIN Zhenghao , NISHINO Nobukazu , HAYASHI Ken , ODAIRA Masanori , YAMADA Kousuke , KOIZUMI Tomotake , IZUMIDA Yoshihiko , MITAMURA Keitaro , ENAMI Yuta , NIIYA Takashi , MURAI Noriyuki , KATO Hirohisa , SHIMIZU Yoshinori , KOU Keitatsu , FURUKAWA Yoshinori , MATSUSITA Michiaki , TODO Satoru , SHIODA Seiji , KUSANO Mitsuo

    Hepatol Res 38(6), 593-600, 2008-06-01

    Ichushi Web  References (27) Cited by (1)

Page Top