AKEO Kiyoshi

ID:9000015412326

Department of Ophthalmology of Keio University School of Medicine (1997年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Multicenter Genetic Study of Retinitis Pigmentosa in Japan : I. Genetic Heterogeneity in Typical Retinitis Pigmentosa

    HAYAKAWA Mutsuko , FUJIKI Keiko , KANAI Atsushi , MATSUMURA Miyo , HONDA Yoshihito , SAKAUE Hiroshi , TAMAI Makoto , SAKUMA Takehiko , TOKORO Takashi , YURA Tomotsugu , KUBOTA Nobue , KAWANO Shinichiro , MATSUI Mizuo , YUZAWA Mitsuko , OGUCHI Yoshihisa , AKEO Kiyoshi , ADACHI Emiko , KIMURA Tsuyoshi , MIYAKE Yozo , HORIGUCHI Masayuki , WAKABAYASHI Kenji , ISHIZAKA Nobuto , KOIZUMI Kan , UYAMA Masanobu , TAGAMI Nobuko , ISHIBASHI Tatsuro , HONDA Takakazu , NAKAGAWA Takashi , TAKEDA Muneyasu , CHOSHI Kanji , WATANABE Michio , TAMURA Osamu , SHIMOWAKE Naomi , UENO Hisayuki , YOSHIDA Kazuyuki , ISASHIKI Yasushi , OHBA Norio

    Jpn J Ophthalmol 41(1), 1-6, 1997-01-01

    Ichushi Web  References (11) Cited by (1)

Page Top