MASUDA Norikazu

ID:9000018241920

Department of Surgery, Osaka National Hospital (2010年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Predictive factors for anthracycline-based chemotherapy for human breast cancer

    MIYOSHI Yasuo , KUROSUMI Masafumi , KUREBAYASHI Junichi , MATSUURA Nariaki , TAKAHASHI Masato , TOKUNAGA Eriko , EGAWA Chiyomi , MASUDA Norikazu , KONO Seishi , MORIMOTO Koji , KIM Seung Jin , OKISHIRO Masatsugu , YANAGISAWA Tetsu , UEDA Satsuki , TAGUCHI Tetsuya , TAMAKI Yasuhiro , NOGUCHI Shinzaburo

    Breast cancer : the journal of the Japanese Breast Cancer Society 17(2), 103-109, 2010-04-01

    Ichushi Web  References (36)

Page Top