MINATO Nagahiro

ID:9000018719296

Department of Immunology and Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • SPA-1 controls the invasion and metastasis of human prostate cancer

    SHIMIZU Yosuke , HAMAZAKI Yoko , HATTORI Masakazu , DOI Keiko , TERADA Naoki , KOBAYASHI Takashi , TODA Yoshinobu , YAMASAKI Toshinari , INOUE Takahiro , KAJITA Yoichiro , MAENO Atsushi , KAMBA Tomomi , MIKAMI Yoshiki , KAMOTO Toshiyuki , YAMADA Tomomi , KANNO Toru , YOSHIKAWA Kiyotsugu , OGAWA Osamu , MINATO Nagahiro , NAKAMURA Eijiro

    Cancer science 102(4), 828-836, 2011-04-10

    Ichushi Web  References (35)

Page Top