SANO Reiko

ID:9000018773764

Center for Infectious Diseases, Nara Medical University (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the Japanese Society of Chemotherapy in 2008 : general view of the pathogens' antibacterial susceptibility

    NIKI Yoshihito , HANAKI Hideaki , MATSUMOTO Tetsuya , YAGISAWA Morimasa , KOHNO Shigeru , AOKI Nobuki , WATANABE Akira , SATO Junko , HATTORI Rikizo , KOASHI Naoto , TERADA Michinori , KOZUKI Tsuneo , MARUO Akinori , MORITA Kohei , OGASAWARA Kazuhiko , TAKAHASHI Yoshisaburo , MATSUDA Kenji , NAKANISHI Kunio , SUNAKAWA Keisuke , TAKEUCHI Kenichi , FUJIMURA Seiichi , TAKEDA Hiroaki , IKEDA Hideki , SATO Naohito , NIITSUMA Katsunao , SAITO Miwako , KOSHIBA Shizuko , KANEKO Michiyo , MIKI Makoto , NAKANOWATARI Susumu , TAKAHASHI Hiroshi , UTAGAWA Mutsuko , NISHIYA Hajime , KAWAKAMI Sayoko , AOKI Yasuko , CHONABAYASHI Naohiko , SUGIURA Hideko , ICHIOKA Masahiko , GOTO Hajime , KURAI Daisuke , SARAYA Takeshi , OKAZAKI Mitsuhiro , YOSHIDA Koichiro , YOSHIDA Takashi , TSUKADA Hiroki , IMAI Yumiko , HONMA Yasuo , YAMAMOTO Toshinobu , KAWAI Atsuro , MIKAMO Hiroshige , TAKESUE Yoshio , WADA Yasunao , MIYARA Takeyuki , TODA Hirofumi , MITSUNO Noriko , FUJIKAWA Yasunori , NAKAJIMA Hirokazu , KUBO Shuichi , OHTA Yoshio , MIKASA Keiichi , KASAHARA Kei , KOIZUMI Akira , SANO Reiko , YAGI Shinichi , TAKAYA Mariko , KUROKAWA Yukinori , KUSANO Nobuchika , MIHARA Eiichiro , NOSE Motoko , KUWABARA Masao , FUJIUE Yoshihiro , ISHIMARU Toshiyuki , MATSUBARA Nobuo , KAWASAKI Yuji , TOKUYASU Hirokazu , MASUI Kayoko , KIDO Masamitsu , OTA Toshiyuki , HONDA Junichi , KADOTA Junichi , HIRAMATSU Kazufumi , AOKI Yosuke , NAGASAWA Zenzo , YANAGIHARA Katsunori , FUJITA Jiro , TATEYAMA Masao , TOTSUKA Kyoichi

    J Infect Chemother 17(4), 510-523, 2011-08-01

    Ichushi Web  References (14) Cited by (8)

Page Top