TOMITA Hiroki

ID:9000019020812

Department of Neurosurgery, The Jikei University School of Medicine (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Guidelines for the Management of Severe Head Injury, 2nd Edition Guidelines from the Guidelines Committee on the Management of Severe Head Injury, the Japan Society of Neurotraumatology

    ABE Toshiaki , ARUGA Tohru , OGAWA Takeki , OKUDERA Hiroshi , ONO Junichi , ONUMA Takehide , KATAYAMA Yoichi , KAWAI Nobuyuki , KAWAMATA Tatsuro , KOHMURA Eiji , SAKAKI Toshisuke , SAKAMOTO Tetsuya , SASAKI Tatsuya , SATO Akira , SHIOGAI Toshiyuki , SHIMA Katsuji , SUGIURA Kazuo , TAKASATO Yoshio , TOKUTOMI Takashi , TOMITA Hiroki , TOYODA Izumi , NAGAO Seigo , NAKAMURA Hiroshi , PARK Young-soo , MATSUMAE Mitsunori , MIKI Tamotsu , MIYAKE Yasushi , MURAI Hisayuki , MURAKAMI Shigeyuki , YAMAURA Akira , YAMAKI Tarumi , YAMADA Kazuo , YOSHIMINE Toshiki , KAWAI Nobuyuki

    In 1998, the Guidelines Committee on the Management of Severe Head Injury was established by the Japan Society of Neurotraumatology, and performed a critical review of national and international studi …

    Neurologia medico-chirurgica 52(1), 1-30, 2012-01-15

    J-STAGE  Ichushi Web  References (204)

Page Top