MATSUI Daisuke

ID:9000019058331

Department of Epidemiology for Community Health and Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Profile of Participants and Genotype Distributions of 108 Polymorphisms in a Cross-Sectional Study of Associations of Genotypes With Lifestyle and Clinical Factors : A Project in the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) Study

    WAKAI Kenji , HAMAJIMA Nobuyuki , OKADA Rieko , NAITO Mariko , MORITA Emi , HISHIDA Asahi , KAWAI Sayo , NISHIO Kazuko , YIN Guang , ASAI Yatami , MATSUO Keitaro , HOSONO Satoyo , ITO Hidemi , WATANABE Miki , KAWASE Takakazu , SUZUKI Takeshi , TAJIMA Kazuo , TANAKA Keitaro , HIGAKI Yasuki , HARA Megumi , IMAIZUMI Takeshi , TAGUCHI Naoto , NAKAMURA Kazuyo , NANRI Hinako , SAKAMOTO Tatsuhiko , HORITA Mikako , SHINCHI Koichi , KITA Yoshikuni , TURIN Tanvir Chowdhury , RUMANA Nahid , MATSUI Kenji , MIURA Katsuyuki , UESHIMA Hirotsugu , TAKASHIMA Naoyuki , NAKAMURA Yasuyuki , SUZUKI Sadao , ANDO Ryosuke , HOSONO Akihiro , IMAEDA Nahomi , SHIBATA Kiyoshi , GOTO Chiho , HATTORI Nami , FUKATSU Mitsuru , YAMADA Tamaki , TOKUDOME Shinkan , TAKEZAKI Toshiro , NIIMURA Hideshi , HIRASADA Kazuyo , NAKAMURA Akihiko , TATEBO Masaya , OGAWA Shin , TSUNEMATSU Noriko , CHIBA Shirabe , MIKAMI Haruo , KONO Suminori , OHNAKA Keizo , TAKAYANAGI Ryoichi , WATANABE Yoshiyuki , OZAKI Etsuko , SHIGETA Masako , KURIYAMA Nagato , YOSHIKAWA Aya , MATSUI Daisuke , WATANABE Isao , INOUE Kaoru , OZASA Kotaro , MITANI Satoko , ARISAWA Kokichi , UEMURA Hirokazu , HIYOSHI Mineyoshi , TAKAMI Hidenobu , YAMAGUCHI Miwa , NAKAMOTO Mariko , TAKEDA Hideo , KUBO Michiaki , TANAKA Hideo

    <b>Background: </b>Most diseases are thought to arise from interactions between environmental factors and the host genotype. To detect gene–environment interactions in the developmen …

    Journal of Epidemiology 21(3), 223-235, 2011-05-01

    J-STAGE  Ichushi Web  References (22) Cited by (3)

Page Top