Ogura Noda Akiko

Articles:  1-1 of 1

  • The H-Invitational Database (H-InvDB), a comprehensive annotation resource for human genes and transcripts

    Yamasaki Chisato , Murakami Katsuhiko , Fujii Yasuyuki , Sato Yoshiharu , Harada Erimi , Takeda Jun-ichi , Taniya Takayuki , Satake Ryuichi , Kikugawa Shingo , Shimada Makoto , Tanino Motohiko , Halligan Brian , Shimoyama Mary , Twigger Simon , Yura Kei , Kimura Kouichi , Yasuda Tomohiro , Nishikawa Tetsuo , Akiyama Yutaka , Motono Chie , Mukai Yuri , Shionyu Masafumi , Nagasaki Hideki , Suwa Makiko , Horton Paul , Kikuno Reiko , Ohara Osamu , Lancet Doron , Eveno Eric , Graudens Esther , Imbeaud Sandrine , Debily Marie Anne , Jia Libin , Hayashizaki Yoshihide , Amid Clara , Han Michael , Osanger Andreas , Endo Toshinori , Thomas Michael A. , Hirakawa Mika , Makalowski Wojciech , Nakao Mitsuteru , Kim Nam-Soon , Thierry-Mieg Danielle , Yoo Hyang-Sook , De Souza Sandro J. , Bonaldo Maria de Fatima , Niimura Yoshihito , Kuryshev Vladimir , Schupp Ingo , Wiemann Stefan , Bellgard Matthew , Thierry-Mieg Jean , Wagner Lukas , Zhang Qinghua , Go Mitiko , Minoshima Shinsei , Ohtsubo Masafumi , Hanada Kousuke , Koyanagi Kanako O. , Tonellato Peter , Isogai Takao , Zhang Ji , Lenhard Boris , Kim Sangsoo , Chen Zhu , Hinz Ursula , Estreicher Anne , Nakai Kenta , Makalowska Izabela , Barrero Roberto A. , Hide Winston , Tiffin Nicola , Wilming Laurens , Chakraborty Ranajit , Soares Marcelo Bento , Chiusano Maria Luisa , Suzuki Yutaka , Auffray Charles , Yamaguchi-Kabata Yumi , Itoh Takeshi , Gough Craig , Hishiki Teruyoshi , Fukuchi Satoshi , Nishikawa Ken , Sugano Sumio , Nomura Nobuo , Tateno Yoshio , Imanishi Tadashi , Gojobori Takashi , Chun Hong-Woo , Habara Takuya , Hanaoka Hideki , Hayakawa Yosuke , Hilton Philip B. , Kaneko Yayoi , Kanno Masako , Kawahara Yoshihiro , Kawamura Toshiyuki , Matsuya Akihiro , Nagata Naoki , Nishikata Kensaku , Ogura Noda Akiko , Nurimoto Shin , Saichi Naomi , Sakai Hiroaki , Sanbonmatsu Ryoko , Shiba Rie , Suzuki Mami , Takabayashi Kazuhiko , Takahashi Aiko , Tamura Takuro , Tanaka Masayuki , Tanaka Susumu , Todokoro Fusano , Yamaguchi Kaori , Yamamoto Naoyuki , Okido Toshihisa , Mashima Jun , Hashizume Aki , Jin Lihua , Lee Kyung-Bum , Lin Yi-Chueh , Nozaki Asami , Sakai Katsunaga , Tada Masahito , Miyazaki Satoru , Makino Takashi , Ohyanagi Hajime , Osato Naoki , Tanaka Nobuhiko , Suzuki Yoshiyuki , Ikeo Kazuho , Saitou Naruya , Sugawara Hideaki , O'Donovan Claire , Kulikova Tamara , Whitfield Eleanor

    Here we report the new features and improvements in our latest release of the H-Invitational Database (H-InvDB; http://www.h-invitational.jp/), a comprehensive annotation resource for human genes and …

    Nucleic Acids Research 36(1), D793-D799, 2008-01

    IR 

Page Top