SUGITA Hisashi

ID:9000019086109

Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Forest stand structure, composition, and dynamics in 34 sites over Japan

    ISHIHARA Masae I. , SUZUKI Satoshi N. , NAKAMURA Masahiro , ENOKI Tsutomu , FUJIWARA Akio , HIURA Tsutom , HOMMA Kosuke , HOSHINO Daisuke , HOSHIZAKI Kazuhiko , IDA Hideyuki , ISHIDA Ken , ITOH Akira , KANEKO Takayuki , KUBOTA Kaname , KURAJI Koichiro , KURAMOTO Shigeo , MAKITA Akifumi , MASAKI Takashi , NAMIKAWA Kanji , NIIYAMA Kaoru , NOGUCHI Mahoko , NOMIYA Haruto , OHKUBO Tatsuhiro , SAITO Satoshi , SAKAI Takeshi , SAKIMOTO Michinori , SAKIO Hitoshi , SHIBANO Hirofumi , SUGITA Hisashi , SUZUKI Mitsuo , TAKASHIMA Atsushi , TANAKA Nobuyuki , TASHIRO Naoaki , TOKUCHI Naoko , Yakushima Forest Environment Conservation Center , YOSHIDA Toshiya , YOSHIDA Yumiko

    Ecological research 26(6), 1007-1008, 2011-11-01

Page Top