TAKAGI Yaemi

ID:9000019184367

Department of Cardiovascular Medicine, Pulmonary Circulation Group (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Maternal Outcome in Pregnancy Complicated With Pulmonary Arterial Hypertension

    KATSURAGI Shinji , YAMANAKA Kaoru , NEKI Reiko , KAMIYA Chizuko , SASAKI Yoshihito , OSATO Kazuhiro , MIYOSHI Takekazu , KAWASAKI Kaoru , HORIUCHI Chinami , KOBAYASHI Yoshinari , UEDA Keiko , YOSHIMATSU Jun , NIWA Koichiro , TAKAGI Yaemi , OGO Takeshi , NAKANISHI Norifumi , IKEDA Tomoaki

    <b><i>Background:</i></b> Pulmonary arterial hypertension (PAH), including Eisenmenger syndrome, has a risk of mortality in pregnancy of 10–40%. The aim of this stud …

    Circulation Journal 76(9), 2249-2254, 2012-08-25

    J-STAGE  References (37) Cited by (1)

Page Top