HIRAYAMA Yoshiaki

ID:9000019194722

Reagent R&D Department, Denka Seiken Co., Ltd (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Severe intraglomerular detachment of podocytes in a Gitelman syndrome patient

    TAKAHASHI Naoki , KIMURA Hideki , MIZUNO Shinichi , HARA Masanori , HIRAYAMA Yoshiaki , KUROSAWA Hiroyuki , TSUTAYA Shouji , YASUJIMA Minoru , YOKOI Seiji , MIKAMI Daisuke , KASUNO Kenji , NAIKI Hironobu , IWANO Masayuki , YOSHIDA Haruyoshi

    Clinical and experimental nephrology 16(3), 495-500, 2012-06-01

    References (23)

Page Top