MIZUNO Kumiko

ID:9000020043161

Third Department of Internal Medicine Hiroshima University School of Medicine Hiroshima (1984年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    Komatsu Noriyuki , KANAI Kazuo , Tachibana M. , Mizukoshi O. , DAIMON Tateo , KAWAI Kazuhiro , UCHIDA Kazuko , MURAKAMI T. , HUANG H.J. , NAKAJIMA H. , MIZUHIRA Vinci , YOKOFUJITA Junko , WATANABE Jun , KUBOTA Mika , SUGIURA Yoshie , SHIIHA Yoshio , SAWADA Yoshoaki , KAWAOI Akira , TAKEDA Bin , NISHIYA Iwao , IZUTSU Toshihiko , KAGABU Teruo , TSUBURA Airo , SHUGYO Yoshihiko , UEDA Satoshi , MORII Sotokichi , KITAJIMA Kiyoaki , YOSHIDA Toshio , NOGUCHI Yukihiro , YAMAMOTO Tadao , OKADA Kiyoki , TAKAI Y , MURASE N , HOSAKA M , OKA Motoko , NODA Y , SUMITOMO S , MORI M , SAHARA Noriyuki , SUZUKI Kazuo , MITANI Hiroshi , SUZUKI Keiji , KAWAHARADA Umeko , ITO Nobuaki , TANAKA Teruo , Asada-Kubota Mari , TAKAHASHI Akira , ABE Hiroshi , MATSUMOTO Toshiharu , FUKUDA Yoshiro , Murata F. , Suganuma T. , Yoshimura Shinichi , Tsuyama S. , Enokizono N. , NISHIDA Shozo , MAEDA Mitsuyo , KADOTA Eiji , TANJI Kurenai , HASHIMOTO Shigeo , AKAI Fumiharu , YAMAGUCHI Yoshikazu , ITO Masataka , Toyooka Hiroko , TAKATA Kuniaki , SAITO Shozo , AOYAGI Toshio , HIRANO Hiroshi , HOSAKA Matsuji , MURASE Noriyasu , ORITO Tadashi , MORI Masahiko , YAMAGAMI Takahiro , Yokomura E-iti , Watanabe Keiichi , Sugai Naonori , Oosaki Takeo , SUGINO Seiki , SHIMAZAKI Masayoshi , MITSUHASHI Takehiro , KUWAHARA Hideki , CHANOKI Yorihiko , SAKAI Takeo , MASUDA Hiroshi , OGAWA Yuzo , Endo Tatsuichi , YAGI Toshio , NAKURA Kazuaki , YOSHIOKA Takafumi , TANAKA Osamu , INOMATA Kenichirou , AKAHOSHI TAKAYUKI , SAITO TAKUMA , Ohira Akihiro , Soji Tsuyoshi , Oshima Kenji , KATO Michimasa , Kiyama H. , Katayama Y. , Hillyard V.J. , MacIntyre I. , Emson P.C. , Tohyama M. , TOHYAMA Koujiro , YOKOTA Reiko , IDE Chizuka , YAMADA Hiroshi , Shinoda Masayuki , NAGASHIMA Toshiko , UONO Masanori , SHIOSAKA Sadao , TOHYAMA Masaya , SHIOTANI Yahe , MATSUYAMA Tomohiro , WANAKA Akio , YONEDA Shotaro , KIMURA Kazufumi , LEE Yasuhide , YOKOTA Sadaki , LEE Y. , KAWAI Y. , TAEAMI E. , CHI GAKA S. , HYAMA M.T. , SHIOTANI Y. , YOSHIDA S. , HATAKENAKA S. , MIKI N. , TAKAGI Hiroshi , KANAMURA Shinsuke , MORISHIMA Yumiko , KUBOTA Yoshiyuki , MORI Shiro , HATAKENAKA Sachiko , MIKI Naomasa , MIYOSHI Rie , KITO Shozo , MIZUNO Kumiko , Mizukoshi F. , Yasuda N.

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 17(6), 714-725, 1984

    J-STAGE 

Page Top