AIDA Takeo

ID:9000020046868

Department of Pathology, Nippon Medical School (1989年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    TAKEYA Motohiro , Kojima Hiroyuki , TANAKA Chikako , YOSHINAGA Haruyuki , KITO Shozo , YOSHIOKA Takafumi , TANAKA Osamu , ZHANG X. , KOBAYASHI T. , OKADA T. , GARCIA E. , SAZ E. GARCIA del , Takemura Tamiko , SEGUCHI H. , Zheng Jin , Hu Wen , Piao Ying Jie , Liu Lan Pu , Xiao Huan Chai , Moriyama Nobuo , Murahashi Isao , Aso Yoshio , TANAKA Toshikazu , SAKAI Masahiro , IHARA Nobuo , OGAWA Kazuo , TANAKA Yukichi , TAKAHASHI Kiyoshi , OWADA Koji , MISUGI Kazuaki , TOYODA Mitsuyasu , EBIHARA Yoshiro , GOHARA Tomoe , ITO Hisao , KITA Shigeo , FURIYA Kei , Tsuji Shigeru , Anglade Philippe , TAKIZAWA Toshihiro , Tsukamoto H. , Tanaka M. , Komatsu N. , Watanabe K. , TSUYAMA Shinichiro , IHIDA Kaori , MURATA Fusayoshi , Ueda Kazushige , Nakata Masashi , Urata Youji , SAITO Takuma , Konishi Eiichi , Ashihara Tsukasa , UEKI Tetsuo , KITAMURA Tadaichi , Urata Y. , Itoi H. , Murata S. , Konishi E. , Ueda K. , Ashihara T. , Takahashi M. , USHIDA Bunji , ARAKI Tsutomu , YAMAMOTO Akira , CHIKAMORI Kensuke , USUDA Nobuteru , HANAI Tohoru , MA Honjun , KON Yunri , YOSIDA Tomotaka , YOKOTA Shigeru , Honda H. , NAOATA Tetsuji , HANAI Toru , WATABIKI Toshimitsu , TOKIYASU Takuma , YOSHIDA Manabu , ISHIDA Noriaki , WATANABE Jun , ASAKA Youko , KANAMURA Shinsuke , WATANABE Masahito , Ogawa K. , AKAGI Noriko , GOTO Hideyuki , WATANABE Hirotoshi , NAKANISHI Masatomo , SHIMADA Masahisa , YAMADA Hiroyuki , AIDA Takeo , TAGUCHI Katsuji , ASANO Goro , Yamada Hisao , Barka T. , Tamura Takaya , Kitawaki Jo , Sano Yutaka , YAMADA Kazuto , HASHIMURA Kouji , MORI Masahiko , Yokomura E-iti , Iwano Megumi , Nakazawa Eiko , YOKOSE Satoshi , Takai Kaznhiro , TAJIMA Yoshifumi , UTSUMI Nobuo , YOKOTA Sadaki , ASAYAMA Kohtaroh , YOSHIHARA Chika , ITO Atsuko , HIRATA Midori , TSUJINO Takeshi , KOSE Akiko , SAITO Naoaki

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 22(6), 738-747, 1989

    J-STAGE 

Page Top