ISHIHARA Akihiko

ID:9000020064781

Laboratory of Neurochemistry, Faculty of Integrated human Studies, Kyoto University (1999年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Abstracts:THE 40TH MEMORIAL SCIENTIFIC MEETING OF THE JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY

    Matsuno Akira , HASEGAWA Michinori , Ashihara Tsukasa , Tani Naoki , Taniguchi Hiroki , Nakanishi Masayoshi , Sakakura Chouhei , Mazaki Takeshi , Tsuchihashi Yasunari , Yamagishi Hisakazu , Nakamura Nobuki , Katoh Ryohei , SUWA Fumihiko , Miyagi Eri , Suzuki Koich , Hemmi Akihiro , SAKAMOTO Yoshika , ITO Takaaki , OKUDELA Koji , KITAMURA Hitoshi , NAKANO Kan-yu , IYAMA Ken-ichi , Date Fumiko , IBATA Yasuhiko , Sasano Hironobu , Nagura Hiroshi , FURUTA Hirokazu , YOKOYAMA Keiichi , MASUDA Shinsuke , TAKAMATSU Tetsuro , TAJIMA Y. , KAWASAKI M. , OHNO J. , KUSAMA K. , IZUMI Shin-ichi , MARUYAMA S. , UCHIDA Kenzou , SENBA Yuko , SHIN Masashi , HISHIKAWA Yoshitaka , KOJI Takehiko , IWASAKA Toshiki , UMEMURA Shinobu , Nagashima Tadashi , KAKIMOTO Kochi , TAKAHASHI Akemi , KOIZUMI Haruko , OSAMURA R.Yoshiyuki , Yamashita Shuji , Takayanagi Atsushi , Shimizu Nobuyoshi , ISHIZUYA-OKA Atsuko , UEDA Shuichi , Komiyama Akira , Osamura R.Yoshiyuki , Katoh Ryohei , Yokoyama Akira , Kawaoi Akira , Torihashi Shigeko , Tsuyama S. , Yang D-H. , Murata F. , TAJIMA Hikaru , ITOH Masataka , TAKAHASHI Shinichi , IKE Hiromi , ISHIDA Hitoshi , SAITO Syouzou , KAWAKAMI Hayato , HIRANO Hiroshi , DAIMON Tateo , KAWAI Kazuhiro , KATAOKA Katsuko , SUZAKI Etsuko , Ito Kinji , Hoshida Minako , TAMADA Yoshitaka , Hayashi Michiko , Ito Athuko , YANG Dong-Hua , Tsuyama Shinichiro , Murata Fusayoshi , MORIOKA Kiyokazu , Takano-Ohmuro Hiromi , ANDOH Noriaki , OHTANI Haruo , NAGURA Hiroshi , IIJIMA Norio , MIYOSHI Norio , KARAYA Kazuhiro , WATANABE Masakatsu , FUKUDA Masaru , Kobayashi Toshihiro , Okada Teruhiko , Seguchi Harumichi , Ueda Tadashi , Ishikawa Yoshimaro , Tsukinoki Keiichi , HAYASHI Seiji , Imaizumi Tomoko , Miyoshi Yoshiko , Yamamoto Takayuki , Watanabe Yoshihisa , Karakida Kazunari , Iwasa M , Noriki S , Imamura Y , Fukuda M , KOMIYAMA Kazuo , TANAKA Masaki , Okaue Masahiro , Oda Yasuyuki , SATO Junichi , OKANO Tadao , MORO Ram , ITO Atsuko , HAYASHI Michiko , HOSHIDA Minako , ITO Kinji , CHIDA Kohsuke , ISHIHARA Akihiko , MITSUMOTO Yasuhide , MORIGUCHI Michihihsa , NAKAJIMA Tomoki , HIKITA Hiroshi , OKANOUE Takeshi , ASHIHARA Tsukasa , SUGIHARA Hiroyuki , HATTORI Takanori , Hosokawa Yohei , Arai Shouichi

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 32(6), 535-543, 1999

    J-STAGE 

Page Top