ISHIHARA Akihiko

Articles:  1-1 of 1

  • Abstracts:THE 38TH ANNUAL MEETING OF THE JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY

    MATSUZAKI Toshiyuki , HIRASAWA Yasusuke , UENO Masaki , FUTAESAKU Yutaka , KOZUKA Yoshimichi , YANO Misai , ONO Michiko , FUTAESAKU Yutaka , SUMI Yawara , Itoh Masanori T. , YOSHIDA Minoru , Ito Atsuko , ASHIHARA Tsukasa , Hayashi Michiko , Hoshida Minako , Ito Kinji , NAKAZATO Kyoumi , SUZUKI Keiji , NAKAJIMA Katuyuki , SAGA Tsuyoshi , YOSHIZUKA Mitsuaki , Nemoto Norimichi , Lu Wei , Suginoshita T. , Nakamura Hitomi , Hayakawa Satoshi , Chishima Fuminao , WATANABA Akio , KAWAOI Akira , KRIA Lidia , OHIRA Akihiro , AMEMIYA Tsugio , KARAYA Kazuhiro , KONDO Takashi , Kusuzaki K. , UMEMURA Shinobu , YASUDA Masanori , ITOH Johbu , TAKEKOSHI Susumu , OSAMURA Yoshiyuki , WATANABE Keiichi , SASAKI Yukihiro , AHMED Helen , TAKEUCHI Takumi , UEKI Tetsuo , Hashiguchi S. , KAJIWARA Takahiro , MORIYAMA Nobuo , KAWABE Kazuki , YOKOI Hiromichi , YAMAMA Yoshihiro , TSURUO Yoshihiro , ISHIMURA Kazunori , Kato Yoichiro , Yamamoto Tomoko , Kobayashi Makio , Hirata M. , KOMIYAMA Shin-ichi , AOKI Daisuke , TOMINAGA Eiichiro , SUSUMU Nobuyuki , UDAGAWA Yasuhiro , NOZAWA Shiro , MURATA Hideaki , URATA Youzi , Ito Toshihisa , HORITA Kohjiro , Fukuroku J. , IMAMURA Yoshiaki , NORIKI Sakon , NAKAGAWARA Gizo , Mo Yiqun , Zhang Qunwei , Yamaguchi Akio , Horita Kohjiro , Zheng Shu , Leng Chong-Guang , Ueda Hideho , Urata Y. , Fujii Yasuhisa , Terada Nobuo , Baba Takeshi , Yamazaki S. , Kameyama S. , Fukasawa R. , Moriyama N. , Kawabe K. , KOBAYASHI Yasuhiro , KAWAKAMI Hayato , Hirasawa Y. , YOSHINO Yoshikazu , HIRANO Hiroshi , AKIMOTO Yoshihiro , KREPPEL Lisa K. , HART Gerald W. , KAWASHIMA Kenji , NAKAZATO Kyomi , HIRAISHI Katsuya , UEHARA Katsuaki , SHIMADA Junichi , Ashihara T. , FUSHIKI Shinji , Susumu Nobuyuki , ARAI Ryohachi , SAKAI Kazuyoshi , NAGATSU Ikuko , Shin Bo-Chul , ASAKAWA Yoshihiro , KOMURO Masato , Zhou Lanxian , Yuan Hua , SUZUKI Takeshi , KAWAI Kanji , Hu Jialuo , Huang Wenduo , Wang Xiaoyun , MIYAMOTO Yohei , SHIMBO Mari , TAHARA Shigeyuki , SUGIYAMA Makoto , TAKUMI Ichiro , SANNO Naoko , TERAMOTO Akira , UEDA Kazushige , MATSUDA Minoru , FUKUSHIMA Hisaki , TANAKA Ryota , SANTO Ikuya , HANAOKA Tateo , GOYA Tomoyuki , KUDO Akihiko , HIRANO Hiroshi , Kudo Akihiko , OCHIAI Toshiya , OGINO Atsuhiro , ITOI Hirosumi , YAMAGISHI Hisakazu , URATA Yoji , OKA Takahiro , ASHIHARA Tsukasa , YAMAASHI Toshiaki , TAKATA Kuniaki , AKITA Masahiko , TANOOKA Ken , SETSU Kojun , Maezawa Yasuhisa , Baba Hisatoshi , Furusawa Nobuaki , Uchida Kenzou , Imura Shinichi , TAMADA Yoshitaka , HAYASHI Seiji , HASHIGUCHI Shin , IIJIMA Norio , IKE Hiromi , ISHIHARA Akihiko , TANAKA Masaki , SUWA Fumihiko , IBATA Yasuhiko , Kimura Masaru , SUGA Hiroyasu , MIYOSI Norio , NAKAGAWA Takao , HIRATA Masazumi , FUKUDA Masaru , Zinchuk Vadim S. , Okada Teruhiko , Kobayashi Toshihiro , Saz Eva Garcia del , Seguchi Harumichi , Zhang Youyun , Dai Jibin , Zhou Xinhua , Dong Fong , MURATA Hiroaki , HEMMI Akihiro , KOMIYAMA Akira , OHNO Shinichi , KATOH Ryohei , Takeshita Hideyuki , Kusuzaki Katsuyuki , Tsuji Yoshiro , Hirata Masazumi , Hashiguchi Shin , Hirasawa Yasusuke , TAKESHITA Hideyuki , Ashihara Tsukasa , MORIKAWA Shigeru , TORII Ikuko , NAGASAKI Makoto , MISHIMA Satoko , Mizoguchi Akira , Ide Chizuka , NAITO Ichiro , INOUE Satoko , SENO Satimaru , KUSUZAKI Katsuyuki , WATANABE Jun , KONDO Kazumasa , Mino Kazuto , KANAMURA Shinsuke , CHIDA Kohsuke , GOTO Tetusya , TANAKA Teruo , TAKAMI Shigeru , ODA Tatsuroh , NISHIYAMA Fumiaki , KONISHI Eiichi , Wakayama Tomohiko , Iseki Shoichi , KHALED AHMED , NORIKI S. , MAEGAWA H. , FUKUDA M. , Jiang Mingsen , Yu Zujiang , Yang Mingyi , Dong Huifen

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 31(2), 152-166, 1998

    J-STAGE  NDL Digital Collections  Ichushi Web 

Page Top