Nagaike Ryoko

ID:9000020124136

Department of Anatomy, Miyazaki Medical College (1999年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Abstracts:THE 40TH MEMORIAL SCIENTIFIC MEETING OF THE JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY

    Nagano Mamoru , MURATA Maki , ITOH J. , HASEGAWA H. , YAMAMOTO Y. , OHNO S. , WATANABE K. , Kataoka Y , Iijima N , Kakihara K , Tamada Y , Hayashi S , YAMADA Hisao , Tanaka M , Hinuma S , Matsumoto H , Kitada C , Onda H , Honjo H , Ibata Y , INOUE Keisuke , TAMADA Yoshitaka , IIJIMA Norio , KUDO Motoi , HAYASHI Seiji , TANAKA Masaki , ISHIHARA Akihiko , IBATA Yasuhiko , NAGATSU Ikuko , KARASAWA Nobuyuki , YAMADA Keiki , Shirasu Mikihiro , Kimura Kazushi , Mizoguchi Akira , USUDA Nobuteru , Ide Chizuka , Matsumoto Naoya , Kitada Masaaki , Chakrabortty Shushovan , Ueda Hideho , Baba Takeshi , Kato Yasuko , Takayama Ichiro , Fujii Yasuhisa , Terada Nobuo , KAMIJO Keiju , Ohno Shinichi , NAKAZAWA Ayami , OGIWARA Naoko , YAMADA Masashi , JOHKURA Kohei , ITOH Johbu , Fujioka Atuko , KAWAI Kenji , SEARIZAWA Akihiko , YASUMURA Kazuhiko , OGAWA Kenji , OSAMURA R. Yoshiyuki , SUMI Yawara , ITOH Masanori T. , YOSHIDA Minoru , Yokota Sadaki , Sawaguchi Akira , Shinoda Koh , Kawano Jun-ichi , Nagaike Ryoko , Oinuma Tsutomu , Suganuma Tatsuo , IWATA Tsuyoshi , OZAWA Hitoshi , INUI Emi , UKIMURA Osamu , KOJIMA Munekado , MIKI Tsuneharu , YOSHIDA Maki , YAMAMOTO Tomomi , SHIBATA Yasuaki , SHIN Masashi , HISHIKAWA Yoshitaka , YAMAGUCHI Akira , KOBAYASHI Toshimitsu , KOJI Takehiko , FUTAGAWA Norifumi , TAKANO Hiroshi , NAGATA Tetsuji , NISHI Mayumi , NAGATA Kizashi , TAKETANI Shigeru , ARAKI Masasuke , Araki M. , Isobe Y. , Nakane Y. , Tudsuki M. , SHIKATA Nobuaki , TSUBURA Airo , ARAKI Nobukazu , KIZAKI Zenro , Okada Teruhiko , Zinchuk Vadim S. , Kobayashi Toshihiro , Seguchi Harumichi , Ito Yuko , Otsuki Yoshinori , Li Xin , Yatomi Yutaka , Miura Yoshie , Katoh Ryohei , SAWADA Tadashi , Ozaki Yukio , Kawaoi Akira , SENDA Takao , Matsuta Mayumi , Matsuta Morimasa , Akasaka Toshihide , Suzuki Hidehiko , Yamazaki Naoya , Yagila Kazuhiro , Okamura Hitoshi , KAWATA Mitsuhiro , Ogawa Akiko , Ito Katutosi , Maeda Masako , Ohtaki Hirokazu , Funahashi Hisayuki , Shioda Seiji , Ikebe Mayuko , Matsumoto Hiroaki , Ito Katsutoshi , MATSUDA TOMOYUKI , KUROKAWA Kiyoshi , KAKIHARA KENSHI , UEDA MASASHI , TAMADA YOSHITAKA , HAYASHI SEIJI , IIJIMA NORIO , TANAKA MASAKI , IBATA YASUHIKO , NAGATA H. , TAKEKOSHI S. , OHNISHI T.

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 32(6), 526-534, 1999

    J-STAGE 

Page Top