BUDNY Robert

ID:9000020168680

Plasma Physics Laboratory, Princeton University (1983年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • アブストラクト  [in Japanese]

    ARAKAWA Ichiro , MIZUNO Hajime , WATANABE Hiromi , ISHIMARU Hajime , KANAJI Toru , ARAI Akio , HONDA Tatsuro , URANO Toshio , Grosse G. , Messer G. , Wandrey D. , TUZI Yutaka , WATANABE Fumio , HIRAMATSU Shigenori , KIM Muntaek , MIMA Hiroshi , YAGI Kunio , KANEMATSU Futoshi , OISHI Kenji , USAMI Seiji , OKAMOTO Mitsugu , GOTOH Masatoshi , HIRATA Masahiro , NISHIDA Keiichi , SAITO Shigeru , SOUMURA Tetsuo , MAEDA Takao , KOMORITA Kazunori , HASHIMOTO Hidenori , NISHIMURA Hideki , TAKIGUCHI Katsumi , OGAWA Soichi , TAKAHASHI Yuzuru , ONO Masatoshi , SHIOYAMA Tadayoshi , NAKAMURA Kazuyuki , MURAKAMI Yoshio , SAITO Shunji , SUZUKI Yukio , MISUMI Akira , KOBAYASHI Masanori , KITAMURA Hideo , HORIKOSHI Gen'ichi , WATANABE Hiromi , MURAKAMI Hiroshi , YAMAGUCHI Hiroshi , KUBO Tomio , FURUYA Takaaki , NAKANISHI Hiroshi , HASHIBA Masao , SATAKE Toru , MOHRI Mamoru , YAMASHINA Toshiro , OIKAWA Hisashi , KANETO Sigeru , TODA Yoshitsugu , SHIGEHARA Toshio , KINOSHITA Tokishige , SATAKE Tohru , Manos Dennis M. , BUDNY Robert , COHEN Sam A. , KITADA Masatsugu , KOMAGATA Kazuyuki , TSUKAKOSHI Osamu , KOMIYA Souji , KOKUBUN Kiyohide , ICHIMURA Shingo , TANINO Hiroshi , HOH Koichiro , ATODA Nobufumi , ONUKI Hideo , KOMATSU Kiyoshi , HAYASHI Toshio , KIKUCHI Masashi , FUJIOKA Toshiaki , YAMADA Taiki , MOMOSE Takashi , OHTA Yoshifumi , NAKAMURA Kyuzo , ITOH Akio , YOTSUYA Tsutom , YAMAMOTO Junya , SHIBUKAWA Atsushi , SUGIURA Hideo , YAMAGUCHI Masafumi , NARUSHIMA Katsuya

    Shinku 26(5), 526-549, 1983

    J-STAGE 

Page Top