NAGAIKE Ryoko

ID:9000020270064

Department of Anatomy, Miyazaki Medical College (1998年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Abstracts:THE 38TH ANNUAL MEETING OF THE JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY

    Zhou Xinhua , Fujimoto Kazushi , Ueki Tetsuo , Takeuchi Takumi , Nishimatsu Hiroaki , Kajiwara Takahiro , Moriyama Nobuo , Kawabe Kazuki , Tominaga Takashi , Kobayashi Ken-ichiro , Minei Sadatugu , Okada Yasuhiro , Yamashina Shohei , Yamanaka Yataro , Ichinose Taketo , Hachiya Takahiko , Hirano Daisaku , Ishida Hajime , Okada Kiyoki , HASEGAWA Hideaki , WATANABE Keiichi , ITOH J. , HASEGAWA H. , USUDA Nobuteru , UMEMURA S. , YASUDA M. , TAKEKOSHI S. , OSAMURA R.Y. , WATANABE K. , TAKEDA Kazuo , HOSHI Tatsuya , KATO Katsuaki , OHARA Shuichi , KONNO Ryo , JOHKURA Kohhei , ASAKI Shigeru , TOYOTA Takayoshi , TATENO Hiroo , NISHIKAWA Sumio , SASAKI Fumie , Ito Yuko , Matsumoto Kenji , Daikoku Eriko , Otsuki Yoshinori , SANO Makoto , SUGANUMA Tatsuo , UMEZAWA Akihiro , ABE Hitoshi , FUKUMA Mariko , SUZUKI Atsushi , ANDO Takashi , HATA Jun-ichi , SAWAGUCHI Akira , NAGAIKE Ryoko , KAWANO Jun-ichi , OINUMA Tsutomu , Izumi Shin-ichi , Kudo Akihiko , Iwamoto Michiko , Shin Masashi , Nakano Paul K. , Ueda Tadashi , Ishikawa Yoshimaro , Kubo Eri , Miyoshi Norio , Fukuda Masaru , Akagi Yoshio , Miki H. , Kawakami Hayato , Nakajima M. , Yuge K. , Taomoto M. , Tsubura A. , Shikata N. , Senzaki H. , MASUDA Atsushi , NAGAOKA Takanori , OYAMADA Masahito , TAKAMATSU Tetsuro , Hirano Hiroshi , Furuta Hirokazu , Hata Yoshinobu , Yokoyama Keiichi , Takamatsu Tetsuro , Itoh J. , Takumi I. , Kawai K. , Serizawa A. , Sanno N. , Teramoto A. , FAYED M.H. , Osamura R.Y. , MATSUTA Morimasa , MATSUTA Mayumi , I Nishiya , TAKAHASHI Satoru , KAWABE Kazuki , LIEBER Michael M. , JENKINS Robert B , SASANO HIRONOBU , IINO KAZUMI , MAKITA T. , SUZUKI TAKASHI , NAGURA HIROSHI , Ge Y-B , Ohmori J. , Tsuyama S. , Yang D-H , Murata F. , JOHKURA Kohei , LIANG Yan , MATSUI Toshifumi , SUZAKI Etsuko , NAKAZAWA Ayami , HIGUCHI Susumu , MATSUSHITA Yukio , Naritaka Heiji , Kameya Toru , Sato Yuichi , Inoue Hiroshi , Otani Mitsuhiro , Kawase Takeshi , KUROOKA Yuji , KATAOKA Katsuko , NASU Kimio , KAMEYAMA Shuji , MORIYAMA Nobuo , YANO Junichi , TSUJIMOTO Gozo , Matsushita Tsutomu , Oyamada Masahito , YAMAMOTO Hitoshi , MATSUURA Junko , NOMURA Takako , Katsumata Osamu , SASAKI Junzo , NAWA Tokio , KITAZAWA Riko , KITAZAWA Sohei , KASIMOTO Hideyoshi , MAEDA Sakan , WATANABE Jun , Mino Kazuto , KONDO Kazumasa , KANAMURA Shinsuke

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 31(2), 143-151, 1998

    J-STAGE 

Page Top