SENZAKI Hideto

ID:9000020301119

Department of Pathology, Kansai Medical University (1989年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    NAGASHIMA Toshiko , HORIE Toshinobu , SASAKI Junzo , WATANABE Sadahiro , OTSUKA Nagayasu , SAWADA T. , YAMAMOTO T. , YANAGISAWA T. , TAKUMA S. , HASEGAWA H. , WATANABE K. , SEGUCHI H. , SHIBUYA Minoru , KOBAYASHI T. , ZHANG X. , OKADA T. , IZUNO Yoshio , TSUBURA Airo , SHIDA Hisato , SHIGEMATSU Kazuto , KAMIO Takihiro , KAWAI Kioko , NAKAO Iezo , HOSODA Saichi , SHINDO Noboru , SHIBATA Seiichi , SHINOHARA Hiroyuki , TAKAI Yoshiaki , OKADA Yukio , MORI Masahiko , Sugihara H. , Katsura K. , Fujita S. , SUMI Yawara , HIRATA Yukio , OKANO Masashi , Suzuki Fumio , Handa Jyoji , SUZUKI Hidenori , TANAKA Tomoko , TANOUE Kenjiro , YAMAZAKI Hiroh , SUZUKI Koichi , MATSUMOTO Hirotaka , KOBAYASHI Makio , MARUMO Fumiaki , KAWAOI Akira , ASAYAMA Kohtaro , MORIYAMA Shin-ichi , TAIRA Atsushi , KIMURA Kumiko , KUDOH Mitsuhiro , MURATA Zyunzo , ASANO Goro , SEKIGUCHI Morie , NAGATA Tetsuji , USUDA Nobuteru , MA Hongjun , Nakae Yoshiko , TANABE Hitoshi , Stoward J , NAKAJIMA Mitsuru , ITO Nobuaki , NISHI Katsuji , OKAMURA Yoshiro , HIROTA Tadaomi , Nakamura Atsushi , Futaesaku Yutaka , Kakudo Kennichi , Watanabe Keiichi , NAGASHIMA Kazuo , NAKASONE Susumu , OHSHITA Takeyuki , UTSUMI Yasufumi , IWAMASA Teruo , NISHIMURA Noriko , NISHIMURA Hisao , KASUYA Minako , KOBAYASHI Shizuko , TOHYAMA Chiharu , NORIKI Sakon , NAGATA Makoto , IMAMURA Yoshiaki , IKEDA Takuo , MIYOSHI Norio , NAKANISHI Kazuo , FUKUDA Masaru , Oguni Masami , SHINOHARA Haruo , TANAKA Osamu , OGURO Keiji , MASUZAWA Toshio , HIROE Michiaki , SETO-OHSHIMA Akiko , OKAMURA Hitoshi , ABITBOL Marc , JULIEN Jean-Francois , BOBILLIER Pierre , WIKLUND Leif , MALLET Jaques , KITAHAMA Kunio , MATSUMOTO Yoshitake , ICHITANI Yukio , TSUJINO Motoyoshi , IBATA Yasuhiko , OLEA T. , NAGATA T. , OTA Hiroyoshi , ISHII Keiko , KATSUYAMA Tsutomu , OTSUKI Yoshinori , MAGARI Suniko , KUBO Hiramichi , ITO Yuko , HASUMI Motonari , Piao Ying Jie , Hu Men , Jin Zheng , SAHARA Noriyuki , SUZUKI Kazuo , SAITO Naoaki , KOSE Akiko , ITO Atsuko , HIRATA Midori , TSUJINO Takeshi , NIKI Kiyomi , YOSHIHARA Chika , TANAKA Chikako , SAKAI Yasutaka , HATTORI Atsuhiko , YAMASHITA Kayoko , SUZUKI Takuro , SAKAIDA Noriko , SENZAKI Hideto , SHIKATA Nobuaki , MORII Sotokichi , NISHIKAWA Toshiro , SAKUMA Hiroyuki , FUKUDA Takashi , HIGUCHI Kazuhide , ARAKAWA Tetsuo , KOBAYASHI Kenzo , SARUHASHI Yasuo , FUJIMIYA Mineko , KIMURA Hiroshi , HUKUDA Sinsuke , MAEDA Toshihiro

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 22(6), 728-737, 1989

    J-STAGE 

Page Top