IIDA Yoji

ID:9000020302590

Department of Pathology, Yamanashi Medical college (1991年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    Iwano Megumi , SUZUKI Fujio , Mori M. , KUNIKATA M. , YAMADA K. , SUMITOMO S. , MORI M. , Kunitake Tsuyoshi , Minowada Shigeru , Shinohara Mituru , Nagase Yasushi , Moriyama Nobuo , USUKU Gentaro , Higashihara Eiji , Aso Yoshio , KURIMOTO Shigeharu , NAGASE Yasushi , UEKI Tetsuo , MORIYAMA Nobuo , TAJIMA Atsushi , DOI Naoto , HIGASHIHARA Eiji , KURODA Kanami , SUGAHARA Kazuhiro , SHIRAI Masafumi , KURODA Masaru , KUSHIMA Ryoji , KUSHIMA Mayumi , HATTORI Takanori , MATSUI Hiroshi , OGUNI Masami , HATTA Toshihisa , HASHIMOTO Ryuju , TANAKA Osamu , KAMADA Yoshihiko , IWAMASA Teruo , KAMI Koji , SATO Noriaki , ISHIKAWA Masakazu , NAKAI Mitsuo , KASHIO Nobuyuki , Yokomura E-iti , TSUYAMA Shinichiro , IHIDA Kaori , MURATA Fusayoshi , KATO Kohtaro , YOKOSE Satoshi , TAJIMA Yoshifumi , KATOH Ryohei , IIDA Yoji , SUZUKI Koichi , KAWAOI Akira , IWATSUKI Hirohiko , Kato Seiji , Katsumata Osamu , Tamaki Hideaki , Yamashina Shohei , KATSURA Atsushi , YAMADA Hisao , KUROKAWA Kiyoshi , OCHI Junzo , KAWACHI Hideyuki , TAKAMATSU Tetsuro , IYAMA Ken-ichi , MINAMIKAWA Tetsuhiro , FUJITA Setsuya , KAWAHARA Shingo , HIRANO Yoshinari , ITO Nobuaki , HIROTA Tadaomi , NAKAJIMA Mitsuru , KAWAI Norio , KIKUCHI Koji , KOISO Kenkichi , HIRAKI Yuji , KOYAMA Akio , SANO Motoaki , SHIGEMATSU Shuichi , Kimura Norio , Watanabe Keiichi , Tagawa Masashi , Murakoshi Masanori , Karasawa Hiroyuki , Tani Norio , Miwa Takeshi , TANAKA Hideho , KINOSHITA Takashi , MINAMI Yoshihiko , AIMI Yoshinari , KIMURA Hiroshi , KISHIMOTO Mitsuo , UEDA Kazushige , NAKATA Masashi , MATSUMOTO Masafumi , ASHIKARA Tsukasa , KITAMURA Hirokazu , INOUE Hiroyuki , NAGAI-TAKITA Kaoruko , NAKAMURA Mistuo , Kitamura Tadaichi , Tominaga Takashi , Aso Yoshio , KITO Shozo , MIYOSHI Rie , KOBAYASHI Toshihiro , SEGUCHI Harumichi , KOH Teizen , KONDO Jun , KOJIMA Yasuji , MAEDA Toshihiro , KOMIYA Miyoshi , FUKUSHIMA Osamu , YAMASHITA Hiroshi , KOMORI Kaoru , FUJII Tetsuya , TAKEUCHI Terumi , KARASAWA Nobuyuki , YAMADA Keiki , KAMIZONO Akito , NAGATSU Ikuko , KONG Yongli , USUDA Nobuteru , HAMAI Toru , MORITA Takashi , NAGATA Tetsuji , KUMAMOTO Tetsuzo , HIROHATA Tajimi , Kunikata M. , Yamada K.

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 24(5), 517-525, 1991

    J-STAGE 

Page Top