Onda Munehiko

ID:9000020326818

Department of Pathology, Nippon medical school (1992年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • New Lead Citrate Method for 5′-Nucl eoti dase Enzyme Cytochemistry. -Development and its application on rat the retina-.

    Okayama M. , Onda Munehiko , Aida Takeo , Ishiwata Toshiyuki , Asano Goro , OYAIZU Tatsuki , SENZAKI Hideto , Razzaque S. , Taguchi T. , Saito N. , Shimada M. , Saito T. , Maeda T. , SAITO Naoaki , ITOUJI Akiko , TOTANI Yoshiki , TANAKA Chikako , Sakurai Taichiro , Kameyama Kouji , SATO Noriaki , ISHIKAWA Masakazu , NAKAI Mitsuo , OKUDA Minoru , KAMI Koji , SATO Y. , ITO T. , KANISAWA M. , SENDA Takao , HIRABAYASHI Tomoko , Seto-Ohshima Akiko , Mizutani Akira , SHI Yu Xiu , SAKAI Masahiro , OISHI Yuji , OGAWA Kazuo , SHIBUYA Makoto , Utsunomiya Hirotoshi , INADA Kenichi , OSAMURA R. Yoshiyuki , Shigematsu Kazuto , Nakatani Akira , Irle Junji , SHIKATA Nobuaki , FUJITA Naoki , TAKAHASHI Hideki , NAKAO Iezo , ISHIDA Fujio , Shiraishi Isao , Takamatsu Tetsuro , Fujita Setsuya , SHOJI Tetsuji , SUGIYANA Setsuo , EGUCHI Mituoki , SAKAKIBARA Hitoshi , SUMI Yawara , SYOJI Tetsuji , MURAKI Takeshi , SUZUKI Takuro , SUZAKI Etsuko , MASUJIMA Tsutomu , KATAOKA Katsuko , SUZUKI Koichi , HEMMI Akihiro , KATOH Ryohei , KAWAOI Akira , Tajima Yoshifumi , TUBURA Airo , Yokose Satoshi , Utsumi Nobuo , Kato Kohtaro , TAKAYA Kenichi , YOSHIDA Toshiko , KAWAMATA Seiichi , Takeuchi Tsukasa , TAKEYA Motohiro , TAKAHASHI Kiyoshi , TAMAKI Hideaki , FUJII Toshiyuki , KATSUMATA Osamu , YAMASHINA Shohei , TANAKA Kanji , HIOKI Koshirou , MORITA Mika , KAWANISHI Hiroshi , TOYOSAWA Satoru , KUWAHARA Hideki , OGAWA Yuzo , TSUKISE Azuma , MORII Sotokichi , YAMADA Kazuyori , Tsuruo Yoshihiro , Ishimura Kazunori

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 25(6), 745-752, 1992

    J-STAGE 

Page Top